Du ser det ikke så ofte lenger: en ekte brønn, med fint tak over, snorheis og spann. Men hos Jan Pedersen har det vært slik en stund, helt siden han for alvor ble lei av den gamle betongklumpen, som dekket over en drenskum midt på plenen hans. Drenskummen samler i dag vann fra takrennenedløpet og husets drenering, og det er en selvfølge å bruke vannet til vanning i hagen. Over bakken er brønnen bygget opp av murstein, som Jan Pedersen, etter å ha prøvd seg fram, har fått til å danne en sirkel. Over brønnen har han bygget et halvtak av teglstein, og så har han selvfølgelig laget en heiseanretning med et lite spann til vannet. Og akkurat der lå den største utfordringen. Heisverket krevde flere forsøk.