Uansett hvor nytt et gjerde er, så vil det synes tydelig hvis bare en enkelt stolpe står feil.

Uansett hvor nytt et gjerde er, så vil det synes tydelig hvis bare en enkelt stolpe står feil.

TIPS: 90° vinkel

De færreste har en flere meter lang tømrervinkel, som kan brukes til å merke opp 90° hjørner med. Men det finnes det råd for.

Du tar tre bord og kapper dem i for eksempel 90, 120 og 150 cm lengde (eller 150, 200 og 250 cm).

De tre bordene settes sammen med en skrue i hvert hjørne, og da har du faktisk en rettvinklet trekant.

Forholdet mellom de tre sidene i en slik trekant er 3:4:5, og mange kjenner nok metoden fra skolen som Pythagoras-reglen: a2 + b2 = c2.

Smart verktøy: Stolpevater

Stolpevateret er smart, fordi det er utstyrt med flere libeller. Dermed kan du på samme tid måle om en stolpe er i lodd i begge retninger. Da slipper du å flytte et vanlig vater fra side til side, og risikere å dytte stolpen skjev igjen.

Vateret spennes fast på stolpen med en gummistropp, slik at du har hendene ledig mens du retter opp stolpen. Den tredje libellen brukes når du skal sjekke om noe er vannrett, akkurat som på et tradisjonelt vater. Men igjen er det smart at du kan spenne fast stolpevateret, så det ikke faller ned på underlaget i tide og utide.

Du får kjøpt stolpevatere fra rundt 50 kroner, men vi anbefaler deg å styre unna de aller billigste.

Smart verktøy: Stolpevater