Her vil håndverkeren vise hvordan man kan lage et legjerde i kvadratisk ramme. Han har valgt å legge 19 x 121 mm uimpregnerte bord diagonalt inn i rammen. Bordene skal plasseres mellom to 98 x 98 mm impregnerte H-stolper.

Håndverkeren måler avstanden mellom notbunnen i de to stolpene – den er 92 cm. De 92 cm avsetter han på en H-profil, som skal være bunn i den kvadratiske rammen. Han skjærer over stolpen, måler 1,5 cm ned fra enden og sager deretter ned til noten.

Med et stemjern fjerner han sidene i H-stolpen, og får en 1,5 cm fjær, som passer perfekt til noten i de oppstilte stolpene. Nå kan bunnrammen kjøres ned på plass mellom stolpene. Den løftes litt opp så den ikke har bakkekontakt, og festes med 4,5 x 50 mm rustfrie skuer. Når den er festet med en enkelt skrue på den ene siden, reguleres den slik at den er i vater, og festes deretter på den andre siden.

På stolpene avtegner håndverkeren så notdybden – som er 1,5 cm. Under det nederste skrå bordet ønsker han et rettvinklet hull, som er 5 cm i høyden og 5 cm i bredden. De målene har han avsatt, og måler nå hvor langt det første bordet skal være. Da det skal gå inn i noten, måler han selvfølgelig ut til de 1,5 cm strekene han avsatte tidligere.Det er 14 cm. Det vil si at han nå skal skjære et bord som er 14 cm på den korte siden, og som er vinklet 45 grader i hver ende.

Når bordet er skåret til, prøver han om det passer før han måler ut til de resterende bordene. Den lille veggen skal være like høy som den er bred, og da bredden er 92 cm, skal høyden med andre ord også være 92 cm. Håndverkeren måler så hvor langt det midterste bordet skal være fra nederste venstre hjørne til øverste høyre. Det skal være 130 cm, når man regner med at de skal gå inn i noten.

Bordet skal skjæres til med et 45 graders snitt midt på bordet fra begge sider, slik at det blir til en rettvinklet trekant i begge ender. Fra spiss til spiss skal det være 130 cm, så han tegner opp til trekantavskjæring i den andre enden.Når bordet er skåret til, plasseres det der det skal være, men skrus ennå ikke fast. Deretter måler han hvor mye luft det er mellom det nederste og det øverste bordet. Det er 53 cm.På disse 53 cm skal det plasseres to bord til, og de skal fordeles slik at det er samme avstand mellom dem.

Når et 125 mm bord blir skåret i 45 graders vinkel, blir det skrå snittet 18,75 cm. To bord vil altså fylle 37,5 cm.Til de tre mellomrommene er det altså 53 cm minus bordene på 37,5 cm, med andre ord 15,5 cm. Delt på 3 gir det ca. 5,2 cm, som blir mellomrommet mellom to bord. Håndverkeren avsetter et mellomrom på 5,2 cm, deretter bordbredde 18,75 cm, så på nytt de 5,2 cm og 18,75 cm. Det gjør han både bortover H-profilen i bunnen og på sidestolpen.

Han bruker det lille bordet som mal til å måle lengden på de to neste bordene. Og da de skal være nøyaktig like som de to øverste, kan han nå sage til alle de resterende bordene. Det nederste korte bordet monteres først på med 4,5 x 50 mm rustfrie skruer. Til impregnert tre skal man helst bruke rustfrie skuer, da de i motsetning til andre typer ikke korroderes av impregneringen.

Deretter monteres de neste bordene opp til midten. Én enkelt skrue, som skrus skrått inn, er nokFør de siste bordene plasseres, skal stolpen sages over ved markeringen på de 92 cm. Først vinkler og streker håndverkeren opp på alle sider, før han sager. Da er han sikker på å få et helt rett kutt. Som øverste ramme har håndverkeren valgt en H-profil med takhelling, slik at vannet lettere vil renne av. H-profilen i toppen sages av, så den går et par centimeter lengre ut enn stolpetoppen. Det gir penest avslutning, og beskytter også stolpetoppen mot regnvann.

H-profilen i toppen skrus fast med 4,5 x 50 mm rustfrie skruer. De tre siste bordene monteres, og den lille kvadratiske leveggen er ferdig. Denne metoden kan selvfølgelig også brukes til større gjerder. Husk bare at hvert enkelt element må være kvadratisk, hvis resultatet skal bli symmetrisk og utskjæringsjobben ikke altfor problematisk.