Håndverkeren vil bygge et nytt gjerde på den gamle konstruksjonen. Det nye gjerdet skal ha et lett og luftig uttrykk, og spilene skal være vekselvis brede og smale.

Vi har valgt at slutthøyden på det nye gjerdet skal være 150 cm. Men håndverkeren setter et merke på 140 cm, hvor den tverrgående stiveren skal monteres. På den vil stakittspilene komme til å stikke 10 cm over stiveren, noe som alltid er en god idé. Da er nemlig risikoen for at spilene slår seg eller blir skjeve i toppen svært liten.

Stiveren holdes på plass med en skrutvinge mens den justeres i vater. Og holdes deretter fast med enda en skrutvinge på den andre siden. På stiver og stolper markeres det med blyant hvor de to emnene krysser hverandre.

På samme måte strekes det opp på stolpene hvor den nederste stiveren skal plasseres .Det skal bare være gjerde i de to feltene på sidene. Og her må det måles nøyaktig opp. Feltene er ikke like store, og stolpene kan ha satt seg, så feltene heller ikke er like brede oppe og nede. Derfor måler håndverkeren hvor lange de enkelte stiverne skal være. Den øverste på den ene siden skal være 117,5 cm.

Det skjæres ut og holdes fast med et par skrutvinger. Legg merke til at stiverne ikke plasseres mellom stolpene. De går helt ut til stolpekantene, fordi de skal felles halvt inn i stolpene. På stiveren markerer håndverkeren stolpenes plassering, og på bordet noterer han hvor lekten skal brukes. Det er en ren sikkerhetsforanstaltning, så han ikke tar feil av de andre støttelektene når han skal skjære ut. Den andre lekten blir også streket opp, og får en markering.

Nå skal det skjæres ut til halv ved-forbindelser. Det skal felles inn både i stolpene og i stiverne, så forbindelsene blir helt plane. Da stiverne er 50 mm brede, skal hakket i stolpene være det halve – altså 25 mm. Deretter avsettes stiverens høyde på stolpen, og det tegnes opp hvor mye som skal skjæres ut.

Utskjæringen foretas vannrett med en stikksag, og det er viktig at den går helt ut til streken på begge sider. Så må det stemmes ut, og her er det viktig at den flate siden av stemjernet vendes mot streken, slik at det presser materialet utover. Men håndverkeren starter ikke med å stemme ut i selve streken, da han ikke vet hvordan fiberretningen er i stolpen, og dermed risikerer at det stemmes ut for mye tre på den andre siden av stolpen. Han starter et stykke ute, så han kan se fiberretningen når han får stemt av det ytterste stykket. Og det var veldig fornuftig, da retningen på årringene her gjorde at det løsnet mye mer på den andre siden.

Nå kan han uten risiko stemme ut det øvrige materialet, rense pent opp i hakket og kontrollere at målet passer.Inne ved muren kan han ikke komme til og sage med en stikksag. Derfor bruker han en multicutter, som uten besvær kommer til på den trange plassen. Og så skal det bare stemmes ut igjen.

Nå er hakkene i stolpene klare.Så nå er det bare å måle opp og skjære ut i stiverne. Det gjør han ved å avsette bredden og den halve tykkelsen av stiverens dimensjon på stolpen. Også her kan han bruke stikksagen, men det kan være litt vanskelig å få den til å skjære ordenlig på langs av fibrene. Så derfor bruker han også en håndsag til utskjæringen.

Når alle fire stivere er skåret til, kan de plasseres på de riktige stedene, og skrus fast med 4,0 x 45 mm rustfrie skruer. Nå gjenstår det bare å montere alle bordene. De er henholdsvis 5 og 10 cm brede, og skal sitte vekselvis bred og smal. Før de monteres, er det viktig å måle ut hvor de skal sitte, så de blir jevnt fordelt med samme mellomrom.

Samtidig må høyden også måles og stakittspilene kappes til. Alle spilene blir kappet skrått i bunnen, så regnvannet kan renne av uten å suge seg inn i endeveden. Så kan det første brede bordet monteres. Først med en enkelt skrue i bunnen slik at det kan settes i lodd, deretter med en enkelt i toppen når bordet står helt rett. Håndverkeren måler konstant at han holder de 10 cm i høyden fra støttelekten til overkanten av stakittbordet, og han monterer alle de brede bordene først.

De smale bordene skjærer han ut av de brede 98 mm bordene. På midten marker han hvor det 4 millimeter tykke sagbladet skal skjære, så han er sikker på å få de smale bordene skåret i nøyaktig samme bredde. Alle bordene festes med 4,0 x 45 mm rustfrie skruer, og han kontrollerer hele tiden at avstanden på 2,5 cm mellom bordene holder. Nå mangler det bare en ny topp, som vi har valgt skulle være med skrå avskjæringer. Den sages til og skrus fast.

Et lett og luftig nytt gjerde er ferdig. Og senere får det en omgang med svart trebeskyttelse, så det matcher til de gamle stolpene.