Metoden kan også brukes til mange andre ting, f.eks. som fundament på en terrasse, ramme til blomsterbed, sandkasse m.m. På stolpetoppen avtegner han først spikerslagets tykkelse. Deretter avtegner han spikerslagets bredde på stolpesiden, og vinkler oppstrekingen rundt stolpen med en bordvinkel.

På samme måte vinkler han fra stolpetoppen hvor mye som skal skjæres av stolpen, så den passer med spikerslagets dimensjoner. Det oppstrekede stykket sager han av med en håndsag. Start med et 45 graders snitt, og avslutt med å holde sagen vannrett.

Når det loddrette snittet er laget, legges stolpen ned slik at det siste snittet kan lages i en fornuftig arbeidsstilling. Når klossen er fjernet, må utskjæringen renses helt rent med et stemjern.

Nå passer det tverrgående spikerslaget akkurat ned i hakket, og det er flotte overganger både på toppen og på sidene. Emner kan settes sammen med bolt og mutter, med rundstokk og lim eller man kan feste dem med skruer.