Men det er da litt du kan gjøre, hvis du gjerne vil holde det noenlunde ensartet og i en viss høyde.Har eføyen begynt å blomstre, som her, gjør du klokt i å klippe den litt ned. Disse skuddene er nemlig ganske tunge, og kan få gjerdet til å helle litt i meste laget.

De skygger dessuten mye for veksten under, slik at den senere kan bli tynn hvis blomsterskuddene blir sittende.Det kan også være fornuftigt å jevnlig holde gjerdet i en maksimumshøyde.

Noen steder er det en viss begrensning på hvor høye naturlige jerder skal være. Og det er ingen tvil om at gjerdet holder seg penere hvis du jevnlig gjør en innsats for å holde høyden enn hvis du skjærer av toppen på én gang, som om det var en vanlig hekk.

Det vil som regel alltid være noen lange ranker, som trenger å bli fjernet. Hold øye med om gjerdet under har blitt så tynt at du med fordel kan flette disse rankene inn i det eksisterende gjerdet.Det hender også at de lange rankene slår rot i jorda.

De kan du enten fjerne, eller du kan samle deg noen stiklinger som du så senere kan plante et annet sted. Eføystiklinger er veldig enkle å få til å skyte på nytt.

Akkurat her har gjerdet blitt litt tynt, så Jane finner noen yngre ranker og sideskudd som hun kan flette inn i trådgjerdet i midten. Enkelte steder hjelper en snor med å holde rankene på plass.Men ellers er det meste bare flettearbeid.

Slik fortsetter hun stykke for stykke, til gjerdet etter hvert har blitt slik hun ønsker det. Foruten de stiklingene hun klippet underveis, anbefaler hun også at man gjemmer noen av de store blomstrende skuddene. De er nemlig veldig fine til langtidsholdbare buketter.