Legg opp spilene, og sørg for at de ligger i nøyaktig samme høyde. Disse spilene skal monteres med fire skruer hver – to oppe og to nede, og skruene skal sitte på helt rette linjer. Håndverkeren måler først opp hvor spilene skal plasseres på stakittens to spikerslag.

Deretter avsetter han spikerslagets bredde – minus to centimeter på hver side. På den måten vil skruene komme til å sitte to cm fra kanten av spikerslagene. Og da er det ingen risiko for at det sprekker. De strekene han nå trekker opp er der hvor skruene skal plasseres. Strek opp både oppe og nede.

Du kan gjøre det enda enklere for deg selv ved å montere den første skruen i alle spilene mens de ligger på en arbeidsbenk eller på bakken. Skru en skrue halvt inn i hver enkelt spile, og følg streken nøyaktig, så du oppnår et flott resultat. Og når det er gjort, er det lett å sette spilene på plass, og du er helt sikker at både spiler og skruer sitter pent og rett.