Her har håndverkeren valgt å skjære ut en spile av et stykke høvlet furutre, som er 7,3 cm bredt.Han måler ut til midten på 3,65 cm, og trekker en strek midt ned gjennom hele bordet. Dermed har han en akse som alle utskjæringer skal speilvendes om.

Fasongen på stakittspilen er bare et spørsmål om smak og behag. Her håndtegner vi et mykt, buet mønster med en blyant. Legg merke til at det bare tegnes på den ene siden av midtstreken.

Når du er fornøyd med mønsteret, er det bare å gå i gang med stikksagen. Her bruker vi et smalt stikksagblad, som er lettere å dreie.

På den måten blir det mulig å lage mindre buer. Håndverkeren sager fra undersiden av bordet. Da ser han bedre at han følger linjene som er tegnet opp. Du kan også sage fra oversiden, men da blir ikke resultatet like nøyaktig.

Når den ene siden er skåret ut, pusses sagsporet med et stykke sandpapir, korning 120. Utskjæringen skal nemlig brukes som mal til resten av stakittspilene.

LES OGSÅ: Bli stikksagekspert på fem minutter

Stakittspilen med den utskårne profilen legges nå opp på en ny spile, slik at de to glatte sidene flukter med hverandre. Profilen fra malen strekes så opp på den nye stakittspilen. Malen snus slik at den flukter med den andre kanten, og igjen strekes profilen opp.

Nå har du en symmetrisk oppstreking, som er 100 prosent lik på begge sider. Det er nå streket opp på begge sider av den nye stakittspilen, og profilen skjæres igjen til med stikksagen.

Vår rutinerte håndverker holder stikksag og bord i hendene mens han sager etter oppstrekingen. Men hvis du ikke er så dreven med stikksagen, kan du feste treet på en høvelbenk eller et arbeidsbord og så sage ut ett stykke om gangen.

Til slutt pusses stakittspilen, så det ikke er synlige spor etter sagbladet. Da spilene er laget i vanlig furutre, må de impregneres eller beises når de benyttes utendørs. Du kan selvfølgelig også bruke denne metoden hvis du skal ha skiftet ut et par råtne spiler i en eksisterende stakitt.

LES OGSÅ: Test av stikksager