Lett
Vanskelig

Hvert år lander det flere hundre liter regnvann på hver eneste kvadratmeter av taket ditt. Vannet renner via nedløpsrøret og ut i kloakken. Der blandes det med annet spillvann, før det kommer frem til et lokalt renseanlegg.

Dette er egentlig litt dumt, for du kunne hatt stor glede av dette gratisvannet. Det kan brukes til å vaske hageverktøy, du kan vaske bilen, du kan bruke det til å holde hagen grønn, osv...

Med en eller flere regntønner kan du samle opp en del av dette gratisvannet. Noe som vil være en fordel for alle parter: Du får en lavere vannregning. Renseanlegget må rense færre kubikkmeter vann.