Denne PDF-filen består av 20 sider som du skal printe ut på A4-papir (vanlig brevpapir-størrelse). Når du har printet dem ut, skal du klippe til sidene og lime dem sammen til en sammenhengende mal.

Denne filen viser hvordan skjæreplanen ser ut, og du kan bruke den som oversikt når du klipper og limer sammen malen.