Endelig avgjør hagens beliggenhet hvordan den skal innrettes. Det skal skapes le, og være sitteplasser i både sol og skygge. Du må også velge hvilken type hagemenneske du ønsker å være i den nye hagen.

Vil du mest av alt nyte og bruke minimalt med tid på vedlikehold, så er det viktig med enkle, bunndekkende planter. Den motsatte ytterlighet er hageentusiasten, som elsker å bruke flere timer i hagen hver dag.

En hage kan kort sagt oppfylle uendelig mange forskjellige behov. Derfor er det viktig at du fra starten av finner ut hvilke behov din hage skal dekke. Det vil gjøre det lettere å skreddersy hagen din nettopp til deg og din hverdag.

I dag er forhagen en skjønn blanding av busker, klatreroser, litt gressplen og et bed mellom hellegang og hus. Til tross for mange solskinnstimer blir forhagen stort sett ikke brukt slik den framstår nå.

Det er både store og små barn i familien, så det må være plass til alle. Ballspill, bading og bålplass er imidlertid henvist til bakhagen.

Den nye hagen skal derfor både ha blomstrende bed, en liten plass hvor man kan nyte en kopp kaffe, og så må den skjermes av med hekk, som både gir ly og hindrer innsyn.