Her har vi besøkt en hage som ble tegnet for 3 år siden. Og som man ser, har beboerne valgt å følge hageplanen i stort sett alle henseender. Her er det f.eks. angitt en terrasse, som familien siden har oppført.

Dette hjørnet var tiltenkt et lekeområde, og slik ser det ut 3 år etter. Opp langs huset hadde hagearkitekten foreslått et bed med en beplantning av roser og stauder. Og når det er vokst til, ser det slik ut.

Du behøver imidlertid ikke å følge hageplanen slavisk. Det kan være elementer som først kommer til senere, eller som du kanskje aldri får anlagt. Beboerne her valgte f.eks. ikke å lage dette store bedet som er angitt på hageplanen.

I stedet rammet de bare inn plantene med gressplenen. Jane bruker skissen med den stramme hagekomposisjonen som utgangspunkt for hageplanen. Hageplanen blir på den måten en detaljert utgave av skissen, hvor hun fargelegger planen så det er lett å se alle hagens elementer.

På planen ser man hvordan hagens rom blir skapt med hekker vinkelrett på den eksisterende hekken. De to store bedene er tegnet med en kant av buksbom, som er med på å gi hagen det stramme preget.

Mellom de to bedene er det planlagt et lite hyggebed, som skal beplantes med villjordbær. Hageplanen rommer imidlertid ingen detaljert beskrivelse av hver enkelt plantes plassering. Til det må det brukes en egen beplantningsplan.