Normalt anbefaler anleggsgartnere at man bruker ca. 10 cm grov grus til underlaget. Men den type grus pakker seg så hardt at regnvannet har vanskelig for å trenge gjennom. Derfor velger vi her å bruke alminnelig 0-8 mm avretningsgrus til underlaget.

Det er nemlig god drenering i avretningsgrus, så regnvannet lett kan trenge gjennom. Og det er best både for plantene i hagen og selve huset. Jorda du graver av legger du i første omgang der hvor de nye bedene skal være.

Da ligger den ikke i veien foreløpig, og du slipper, i hvert fall midlertidig, å gå fram og tilbake med trillebåren. Når gangene er gravd og jorda er noenlunde plan, kan du helle på grusen. Bruk en trillebår, og hell på rikelig med grus, så det blir de nødvendige 10 cm.

Etter at grusen er kjørt på, må den fordeles jevnt over hele området. Det gjøres lettest med en skuffe. Du kan hele tiden se om nivået passer i forhold til snorene. Og noen steder er det kanskje nødvendig å kjøre på mer grus.

For å få en helt rett overflate, bør alle grusstiene kjøres over med en platevibrator, gjerne en av de store på 100 kg, som virkelig kan komprimere grusen. Til tross for sin størrelse, er maskinen ganske lett å jobbe med, og får raskt planert grusen.

Husk for øvrig å bruke hørselvern når du bruker støyende maskiner som denne. Platevibratoren har komprimert grusen, men det må fremdeles rettes av så bunnen blir 100 prosent plan.

Jesper legger et vannrør langs husmuren, og sørger for at det ligger i samme høyde i begge ender. På samme måte legger han et vannrør der hvor gangstien slutter. Nå kan han trekke en rettholt over de to vannrørene, og på den måten få en helt plan overflate.

På de stedene hvor det mangler grus helles det på mer, hvorpå det igjen trekkes av med rettholten. Helt til slutt feies grusen av med en såkalt asfaltrake, som fjerner alle spor fra rettholten.

Når dette er gjort på alle ganger, stier og plasser, har du det best tenkelige utgangspunkt for å få en pen belegning.