Her har Jesper fått tak i et lass brukte nordiske stein, som er blankslitte på den ene siden. Det gir ofte en flott finish når belegningen er på plass.

Jesper har allerede rettet av en bunn som består av 0-8 mm grus i et lag på godt og vel 10 cm. Det er minimumsdybden når du skal jobbe med granitt.

Det er en god idé å få tak i en slik brosteinhammer, som Jesper bruker her, når du skal legge steinene. Den ene enden av hammeren er nemlig flat, så den bruker du når du skal løsne grusen.

Når brosteinen er på plass, banker du den fast i grusen med den andre enden av hammeren. Start gjerne med en kort og en lang stein. Det peneste forbandet oppnår du nemlig når de tverrgående fugene er forskutt i forhold til hverandre.

Fugene skal altså helst ikke ligge i forlengelse av hverandre. Sørg for å ha rikelig med stein til rådighet når du lager en slik belegning.

Du vil nemlig få behov for å sortere en del i dem for å finne de steinene som passer best i forhold til de øvrige.Fugen mellom de to radene med stein skal til gjengjeld være helt rette.

Du må også forsikre deg om at steinene samtidig flukter med de to snorene. Så her gjelder det å finne stein som har samme bredde.Når steinene er lagt, må du feie godt med sand ned i fugene.

Den låser steinene fast, så de ikke ugjør seg når du f.eks. går på dem. Det siste lille stykke stein har vi lagt med en fugebredde på ca. 2-3 cm. Og i stedet for sand fyller gartneren her fugene opp med jord.

Da kan han nemlig så kryptimian i fugene. Det vil med tiden komme til å stå flott til steinene. Du kan også bruke andre egnede planter eller mose i fugene, så unngår du annet ugress.