Ved å bryte belegningen på denne måten, vil terrassen visuelt framstå som et slags gulvteppe i hagen. Når du skal i gang med å legge steinene, er det viktig at du begynner nøyaktig i midten, selv om det kanskje virker ulogisk.

For gjør du det, vil du i siste instans få det mest harmoniske uttrykket, fordi avslutningene da vil bli like. Her har imidlertid Jane allerede i sin planlegging tatt høyde for terrasse-hellenes størrelse, så det burde ikke bli nødvendig å skjære til disse hellene.

Anleggsgartneren måler først opp mellem de to vinduene, og finner midten. Så trekker han en snor til motsatt side av det flate området. Han har også trukket en snor parallelt med husfasaden i en avstand av to terrasseheller.

Dermed passer avstanden nemlig med de to bedene som skal anlegges på hver side av helleterrassen. Han legger de fire første hellene der hvor de to snorene krysser hverandre. Slik fortsetter han helle for helle, mens terrassen etter hvert tar form.

Han fjerner spydet som markerer midten av terrassen, og fyller først opp hullet før han legger de siste hellene. Legg merke til at Jesper ikke på noe tidspunkt trår i grusen, da det vil ødelegge avrettingen. Så er han klar til belegning av stiene.

Herregårdssteinene legger han i 1/3 forband. Det betyr at hver stein fortløpende skal stikke 1/3 forbi nabosteinen. Anleggsgartneren legger steinene så de flukter med kanten av de to kommende bedene, som er markert med en snor.

Der hvor hellegangen skal fortsette ned langs det kommende bedet, bruker han vinkelmåleren til å lage en vinkelrett snor, som sidegangen skal følge.Han måler ut fra snoren, og legger igjen steinene i 1/3 forband, slik at mønsteret fortsetter ubrutt.

Med en spade retter han til mellomrommene mellom steinene, før han fortsetter med å legge de tre andre gangene. De manglende steinene i kantene lager Jesper ved å skjære en tredjedel av lengden. Dermed passer stykkene i hulrommene som er igjen.

Til slutt må hele belegningen ha en god omgang med fugesand. Her bruker Jesper en spesiell fugesand med en meget høy pH-verdi. Det gjør det langt vanskeligere for ugressfrø å spire.

Fugesanden må feies godt ned i mellomrommene, slik at steinbelegningen festes og steinene ikke vil forskyve seg når familien tar i bruk belegningen.

Nå er det grove anleggsarbeidet ferdig, og den nye hagen har kommet et stort skritt nærmere sin endelige form.