Jane benytter et 50 meter målebånd til å foreta alle oppmålinger. Du bør unngå å bruke tommestokker eller andre korte måleredskaper, da det ganske enkelt ikke blir nøyaktig nok. Kjøper du et målebånd, som samtidig har en hempe i enden, kan du feste det med en plugg og på den måten selv foreta oppmålingen.

Jane måler først hvor bredt området er fra hekken og til husets fasade. Her er det 5,50 meter. Deretter måler hun hvor bredt huset er fra hushjørne til hushjørne. Her er det 8,5 meter. Langs fasaden måler hun også opp hvor vinduene er plassert.

Likeledes blir plasseringen til alle større trær og busker målt opp. Det er 75 cm fra midten av stammen til innkjørselen. Derfor plasseres spydet 75 cm fra husets hjørne når buskens avstand til huset skal måles. På den måten er Jane sikker på at oppmålingen er vinkelrett og dermed nøyaktig.

Du kan imidlertid også benytte en vinkel til å sikre en vinkelrett oppmåling. Her legges vinkelen opp langs f.eks. huset, og på den måten har Jane en sikker retning til målebåndet. Kirsebærlaurbærbusken er plassert 2,75 m fra fasaden.

På samme måte måles alle stier, busker og trær opp, og tegnes inn på et stykke ganske alminnelig rutepapir, hvor hver centimeter tilsvarer en meter. Og til slutt har du et meget nøyaktig utgangspunkt for å lage en skisse.

Når Jane er ferdig med oppmålingen, tar hun kladden med inn, og tegner den opp på et stykke gjennomsiktig matpapir. På den måten har hun nå en arbeidsskisse over den nåværende hagen. Du behøver ikke å være nøye med tegningen.

Tegn den bare med løs hånd, da den som sagt bare er en arbeidsskisse, som skal holdes opp mot de endelige skisser av den kommende forhagen.