For kort tid siden sådde hun følgelig både vanlig hodesalat og rucola, som nå skulle være klare til utplanting. Både den vanlige salaten og rucolaen satte Mette under hekken mens de skulle spire. Begge deler skal nemlig ha det litt kjølig i den fasen.

Men da hun hentet dem fram til salatbedet, var rucolaen i en sørgelig forfatning. Den har hatt ubudne gjester. Det er jordlopper som har vært på ferde. De har ganske enkelt spist de spede rucolaspirene, mens salaten fortsatt har det fint.

Mette antar at rucolaen har vært litt tørr underveis i spireprosessen. Det er nemlig noe jordloppene liker. Jordlopper er dessuten mer glade i rucola enn i vanlig salat, da rucola tilhører kålfamilien.

Jordloppen er en slags bladbille, som er 2-3 mm lang og helt vanlig der hvor det dyrkes såkalte korsblomstrede planter. Det er for eksempel reddiker, maineper og alle former for kål.

Loppene spiser bladene på plantene, og etterlater seg små hull, som her.Hvis du vil forebygge et besøk av jordlopper i kjøkkenhagen, må du sørge for at jorda rundt loppenes livretter holdes fuktig.

Enten ved å vanne eller ved å dekke til jorda med f.eks. gress eller honningurt, som her, for å redusere fordampingen. I dette tilfellet er det ikke mye å gjøre. Rucolaen var ikke kommet nok i gang, så det er ikke noe å redde.