Kålen her ser noe sørgelig ut. Det er nettopp kålsommerfuglenes larver som har vært på ferde. Kålsommerfugllarver spiser kålens blader, og kålen ser derfor temmelig hullete ut.et kan man kanskje leve med.

Men larvene liker også selve kålhodene – og de kan gjemme seg ganske godt. I de tilfeller kan man forestille seg noen ekle situasjoner i forbindelse med måltidet.Det finnes to arter av kålsommerfugl.

En stor og en liten. Som voksne sommerfugler ligner de to artene hverandre, men larvene ser forskjellige ut. Denne larven vil utvikle seg til en liten kålsommerfugl, mens den store kålsommerfuglens larve er mer spettet i fargene.

Begge larvene overvintrer i puppestadiet, og klekkes ut om våren. Når første generasjon legger egg, er neste lag med larver på vei. Og det er fortrinnsvis disse 2.-generasjons larver som forgriper seg på plantene utover sommeren.

Larvene kan bekjempes på flere måter. Du bør naturligvis fjerne larvene manuelt hvis du ser dem. Hvis du ser små, sorte kuler på bladet, er det larvenes ekskrementer, og gule blærer kan være larvenes egg. Fra naturens side er snylteveps kållarvenes store fiende.

Snyltevepsen legger egg i de levende larvene. En snylteveps kan legge helt opp til 300 egg i én kållarve. Når disse eggene klekkes ut, ernærer snyltevepsens larver seg av kållarven, som da vil dø etter en tid.

En tredje mulighet er å legge nett over kålen din, som her. Det holder de flyvende skadedyrene unna, selv om det gjør vedlikeholdet av kjøkkenhagen noe mer omstendelig.