Mordersneglen, som vi også kaller den, spiser seg lystig gjennom kjøkkenhagen, hvis den uforstyrret får lov til det. Og det var jo på ingen måte meningen at avlingen skulle ende som føde for en slik slimete skapning.

Mordersneglene har riktig god appetitt på salat, men de spiser også gjerne mange andre planter – foruten hverandre. Og så er de riktig gode til å formere seg – og det med lynets hastighet. Hver enkelt snegle kan legge 400 egg i løpet av en sesong.

De nye sneglene er kjønnsmodne allerede etter fem-seks uker. Og da sneglene dessverre ikke har mange naturlige fiender på våre breddegrader, er det nødvendig å være ekstra oppmerksom på dem.

Derfor bør du fjerne dem så snart du ser skyggen av dem. Gjennom årene har folk utviklet mer eller mindre fantasifulle sneglefeller, men lettest er det å bare klippe dem med saksen, som her. Dermed er den sneglen uskadeliggjort.

Hvis du går på forebyggende jakt etter sneglene i hagen din, så finner du dem fortrinnsvis på steder der det er lett å gjemme seg. En trebit som denne er et fint gjemmested for den husløse sneglen. Og igjen er det resolutt og målrettet handling fra din side som er avgjørende.

Det er også mulig å ta sneglene på oppløpet. I dette tilfellet kan du bruke sneglegiften Ferramol. Legg giftkornene med cirka ti centimeters mellomrom der hvor du ikke ønsker sneglene.

Når sneglene spiser giften, ødelegges deres evne til å ta opp kalsium. I løpet av kort tid vil sneglen søke skjul, og deretter vil den dø. Ferramol er godkjent til økologisk hagebruk, og er ikke skadelig for pinnsvin, hunder, katter eller fugler.