Før du opparbeider kjøkkenhagen, så tenk over hvordan den skal ta seg ut i hagen som helhet. Du kan for eksempel tegne en skisse. Det gir et godt overblikk, og det letter arbeidet for deg senere, når du skal i gang med det fysiske anleggsarbeidet.

Med skissen i hånden vet du hva du skal, og hvor du skal grave. Mette Østergaard er en pasjonert kjøkkenhagedyrker gjennom mange år. I år vil hun anlegge en helt ny kjøkkenhage på det jordstykket hun i fjor hadde poteter.

I stedet for å ha lange, rette rader med grønnsaker, vil hun i år eksperimentere mer med formgivningen av kjøkkenhagen.Det blir en større utfordring når hun skal i gang med å opparbeide kjøkkenhagen.

Til gjengjeld har hun tenkt nøye over mange små detaljer til hagestykket, og hennes ønske er at kjøkkenhagen vil utvikle seg like mye til pryd som til nytte. Målene for Mettes kjøkkenhage er et kvadrat på 8 ganger 8 meter.

Innenfor dette jordstykket vil hun ha flere mindre bed i varierende størrelser. I midten av hagen vil hun ha en sirkel, hvor det skal stå en stor balje med vann – og mulighet for å sette seg ned og nyte.

Vannbaljen bidrar til å tiltrekke seg gode nyttedyr, som kan hjelpe til med å bekjempe eventuelle skadedyr. Rundt vannbaljen vil hun lage en liten innhegning, som samtidig vil være et klatrestativ for spiselige sommerblomster.

De mange små bedene gjør det lettere å komme til både når det skal sås, lukes, hakkes og høstes. Og samtidig vil de mange små bedene gjøre hagen visuelt levende, og bidra med en naturlig fordeling av de forskjellige artene.

Hun leker også med høydeforskjeller. Noen av bedene skal nemlig etableres som høybed i kasser. Høybed egner seg for eksempel fint til små krydderurter. De mange bedene gjør det også enkelt å flytte grønnsakene til nye bed neste år, så de ikke vokser på samme sted år etter år.

Det er det bonden også kaller vekselbruk.Ved enden av kjøkkenhagen vil Mette avgrense området med en pergola av hasselpinner. Pergolaen skal virke som klatrestativ for både stangbønner, ipomoea (ormevindel) og erteblomster.

Ved å fargelegge skissen blir den mer oversiktlig, og det er lett å få et godt overblikk. Den ferdige skissen ser kanskje noe ambisiøs ut for en nybegynner, og det er da også lagt opp til en del målearbeid.

Husk at det er lysten og ens egen smak som bestemmer. Det er ikke noe i veien for å innrette kjøkkenhagen på en enklere måte.