Byggeveiledning
Lett
Vanskelig

Har du noen mursteiner til overs, og mangler du en kompostbinge, er det naturlig å bruke steinene til det – nye som gamle.

Bingen som vi viser her, kan alle greie å mure. Den er murt opp på et støpt fundament som bare er akkurat så stort som bingen. Den er delt i to rom – ett til nytt hageavfall og ett til det som er omsatt. Sidene er murt opp med litt avstand mellom steinene. Det gir luft til komposten og sikrer en jevn nedbrytning av plantematerialet. Fronten består av løse bord.