Disse insektene kaller man i daglig tale for nyttedyr. Og nyttedyr gjør – som navnet antyder – nytte.De er nemlig de naturlige fiendene til forskjellige skadedyr. Maren trekker til seg nyttedyrene ved å sørge for at det er både kost og losji til dem. Hun dyrker f.eks. en rekke blomster som dyrene kan leve av.

Det er blant annet blomkarse, ringblomst, hjulkrone (eller agurkurt) og tagetes – foruten grønngjødselplanten honningurt. Nyttedyrene uskadeliggjør skadedyrene – og det på naturens mest naturlige, men også barske måter: Enten spiser de ganske enkelt skadedyrene – eller også legger nyttedyrene eggene sine som parasitter i skadedyrene.

Hun sørger også for at de forskjellige nyttedyrene har et sted å søke ly. Rundt om i hele hagen har hun derfor satt opp ulike typer hjemmelagde innretninger, som kan fungere som en slags «insekthotell».Og her har beboerne flyttet inn.

Legg merke til de lukkede hullene i endeplaten. Det er et tydelig signal til omverdenen om at her er det nå opptatt.