Regnvannstønner kan du kjøpe i alle mulige varianter etter smak og behag. Her har valget falt på en eiketre-tønne, som glir naturlig inn i resten av hagen. Tønnen må forbindes til et nedløpsrør, slik at vannet som lander på taket renner ned i tønnen i stedet for i avløpet. Det gjør du ved hjelp av en slange, som her.

De enkelte tilkoblingsdelene kan du kjøpe som tilbehør til tønnen. Slangen må forbindes til tønnen, så det er nødvendig å bore et hull som passer. Det kan du gjøre med en hullsag. Når hullet er klart, monterer du slangen. Den er i den andre enden koblet til nedløpsrøret med en ekstra stuss.

Husk også at regnvannstønnen må heves et stykke over bakkenivå, så det kan la seg gjøre å tappe vannet. Her har Maren valgt å bruke et par trekubber til å understøtte tønnen. Trekubbene passer i høyden, så det er lett å komme til med en vannkanne. Tønnen her er utstyrt med en fin liten messingkran.

Plantene i hagen er glade for det myke, kalkfattige regnvannet. Det er mer temperert enn vannet du tapper fra kranen. Og så er det gratis å bruke. Senere på året – når sesongen går mot slutten – må du huske å tømme tønnen for vann.

Hvis tønnen står med vann hele vinteren, vil vannet fryse til is. Og en dypfrossen regnvannstønne vil sprenge i stykker på grunn av frosten. Du bør også demontere slangen fra nedløpsrøret. Maren bruker her bare litt gaffatape til å forsegle hullet på stussen.

Nå kan tønnen gå i vinterhi til neste vår, når det ikke lenger er noen risiko for frost.