Siden har hun vannet en enkelt gang med brennesle-uttrekk. Det inneholder godt med nitrogen, som de forskjellige vekstene er veldig glad i mens de er i voksealderen. Hennes anstrengelser lønner seg godt, og i dag kan hun høste de deiligste, økologiske poteter.

Det er ingen tvil om at avlingen må ha noe å leve av for å bli så flott. Og kunstgjødsel hører ikke til i en økologisk hage. Det gjør derimot organisk gjødsel. Det finnes en rekke forskjellige og utmerkede organiske gjødselstyper på markedet, men i Marens økologiske hage sørger hun selv for å produsere det meste av den gjødselen det er behov for. Og det er flere måter å gjøre det på.

Blant annet ved hjelp av grønngjødsel.Det handler i første omgang om å planlegge driften godt. En god huskeregel er at når potetene graves opp, skal grønngjødselen ned. Og det gjelder selvfølgelig ikke bare i potetbedet, men også andre bed du høster fra og som deretter vil stå tomme for vekster.

Her sår Maren grønngjødselplanten jordkløver. Grønngjødsel skal bres over hele feltet, så det gjelder å spre frøene med fin hånd. Grønngjødselen holder nå på de næringsstoffene potetene har samlet i jorda. Og som tilskudd er kløverplanter til og med i stand til å samle nitrogen fra luften til planten.

Nitrogenet forblir senere i jorda når planten vendes ned.Allerede da Maren anla kjøkkenhagen, sørget hun for å så et bed med blandet grønngjødsel. Bedet står nå høyt og flott med en blanding av oljelin, blodkløver og jordkløver. Plantemassen har holdt jorda levende siden kjøkkenhagen ble anlagt.

Nå klipper Maren grønngjødselen ned i mindre stykker fra toppen, da hun vil plante salat i en del av bedet. Til nå har kløverplantene blant annet samlet luftens nitrogen.

Under jorda har plantenes røtter holdt jorda luftig og mikroorganismene i gang. Og framfor alt har grønngjødselplantene så å si opptatt jorda, så det ikke er kommet et grønt dekke av ugress i stedet. Eller enda verre: At bedet hadde ligget brakk, så alle næringsstoffene som opprinnelig var i jorda var blitt vasket bort med regnet.

Når hun vender det grønne plantematerialet ned i jorda med en spade, vil det stille og rolig formulde og fortsatt gi næring til mikroorganismene, og dermed fungere som gjødsel i bedet. Maren kan nå plante de små salatplantene. Vel vitende om at det foreløpig er rikelig med næring til dem i jorda.

Når det har vokst grønngjødsel, som her, er det viktig å vanne rikelig når de nye plantene kommer i jorda. Grønngjødselen var nemlig blitt temmelig stor, så den har trukket godt på væskebalansen i jorda. Som alltid i hagen handler det om god planlegging. Derfor gir Maren plass til å så en rad med salat direkte i jorda.

På den måten sikrer hun seg at hun kan hente frisk salat over en lengre periode.I staudebedet fikser Maren gjødslingen på en meget enkel måte tidlig om våren. De visne toppene må likevel skjæres ned. I stedet for å fjerne de visne toppene, bære dem bort på komposten og siden tilføre bedet ny kompost, knekker hun av toppene på stedet.

Hun brekker de visne staudetoppene i mindre deler, og legger dem direkte i bedet. Her vil de formulde, og dermed tilføre jorda ny næring. Hvis man synes det ser litt rotete ut med de visne delene i bunnen av bedet, så husk at staudene snart skyter fint opp av jorda på nytt, og da ser man på ingen måte bunnen lenger.

Enda en av de enkleste måter å skaffe seg godt organisk stoff til hagen, er å samle kaffegrut fra kjøkkenet. Kaffegrut er lett nedbrytbart, og da det stort sett har samme farge som jorda, skjemmer det heller ikke å legge det ut i hagen – eller bare i verandakassen, for den saks skyld.

Endelig er det tomater ved sørmuren. Tomatplantene er ganske grådige med hensyn til gjødsel, da de vokser riktig mye i løpet av sesongen. Den gode hjemmelagde jorda inneholder ikke tilstrekkelig næring til hele vekstsesongen, så Maren har av og til vannet med brenneslevann for å tilføre ekstra nitrogen.

I dag får tomatene et ekstra tilskudd av flytende økologisk lupingjødsel. Den flytende økologiske gjødselen må fortynnes, akkurat som annen vanlig, flytende gjødsel. Men slett ikke i samme grad. Resultatet er det til gjengjeld ingen feil med. Tomatene smaker av både solskinn og sommer.