De brune papirposene inneholder alle forskjellige økologiske grønngjødselfrø. Her er det for eksempel frø av rug og vintervikke, som saktens kan klare enda en sesong. Det er ikke trykt noe på posene. Maren har mange års erfaring, så hun kan heldigvis sånn noenlunde se på frøene hva som er hva.

For ordens skyld skriver hun det også på posen.Hun noterer på en blokk hva hun har liggende av frø fra tidligere, for hun må helt sikkert kontinuerlig så forskjellig slags grønngjødsel i den lille kjøkkenhagen etter hvert som hun høster de ulike vekstene.

Maren og hennes mann har myndighetenes godkjennelse til å dyrke og selge økologiske produkter. Og myndighetene stiller strenge krav til økologiske produsenter. Derfor bruker hun så sant det er mulig økologiske frø i hagen sin.

Det kan imidlertid være vanskelig å finne økologiske frø i handelen, hvis man ikke vet hvor man skal lete. Maren bruker ofte internett - og kjøper også gjerne frø fra utenlandske leverandører. Hvis det virker for omstendelig, så bruk bare de frøene som er tilgjengelige i handelen.

Det er nemlig primært dyrkingsmetoden som er avgjørende, med mindre du vil selge dine produkter som myndighetsgodkjent økologiske. Og hvis din dyrkemetode følger økologiske prinsipper, vil avlingene dine også være økologiske - også selv om du bruker et ikke-økologisk frø.

Det er også mulig å høste dine egne frø fra de vekstene du har i hagen. Det gjør Maren her, hvor toppen av en persilleplante, som blomstret i fjor, har fått lov til å tørke ferdig i vinduet innendørs.

Høst frøene ved å smuldre skjermbladene over en beholder. Og vær ellers oppmerksom på at frøene som sitter øverst i plantetoppen som regel er de beste og mest spirevillige. Her henger planten vel å merke på hodet, så det er frøene nærmest vinduskarmen som er best her.

Til slutt samler hun frøene i et kaffefilter. Det suger den siste fuktigheten fra frøene, hvis de ennå ikke skulle være helt tørre. Maren bruker mye internett og forskjellige frøkataloger, som hun har fått tilsendt i posten, når hun skal finne de rette frøene.

Hun tar selvfølgelig høyde for familiens ønsker og behov for frukt og grønt når hun bestiller frøene sine. Og samtidig velger hun alltid de mest robuste sorter hun kan få.

Det er ikke alltid man kan lese seg fram til det på internett eller i frøkatalogen, men kjøper du frøene dine på et gartneri, kan du i hvert fall alltid spørre deg fram.