Spiralformet høybed av kantblokker

Dette høybedet er laget av kantblokker som er limt sammen med mørtel i en spesiell spiralform. Arbeid med betongblokker er tungt, men det er ikke vanskelig.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 dager
Pris
4.000 kroner

Intro

Et høybed trenger ikke å bestå av en firkantet kasse.

Her bygger vi et annerledes høybed av steinblokker som snor seg i en spiral, som fylles med jord og planter.

Prosjektet medfører litt arbeid, men etterpå får du et unikt høybed i hagen.

Veiledning

01
Utgraving og oppmåling 7 Trinn

Høybedet er en nokså tung konstruksjon, ikke minst når det er ferdigbygget og fylt med jord. Derfor skal du sikre et solid underlag, slik at bedet ikke ender med å synke og bikke til siden.

Begynn med å grave et hull i en diameter som passer til hele spiralen, her er det 190 cm. Fyll hullet med grus til et bærelag, og stamp den godt til. Da vil bedet bli stående godt nok.

1

Det ferdige hullet skal være cirka 20 cm dypt. Sørg for at det er like dypt overalt.

2

Grav et rundt hull. Slå en påle i bakken, og mål ut fra den hele veien rundt. Her er diameteren 190 cm (avstanden fra pålen til kanten på hullet er halvparten).

3

Fyll grus til bærelaget i hullet. Grusen skal sikre at det tunge høybedet står stabilt fast, uten at det synker.

4

Stamp grusen godt. Du kan bruke en manuell stamper som denne, en kraftig stolpe eller en platevibrator.

5

Legg to steiner: en i innerste sirkel og en i ytterste (sluttsteinen) ut fra målene på tegningen. Da har du de å styre etter underveis i oppbyggingen.

6

Legg de første steinene ut fra tegningene. Steinene kan skjæres til med en stor vinkelsliper.

7

Steinene skal danne buer. Det er derfor de må tilpasses. Ellers vil du få veldig brede fuger mellom steinene.

02
Oppbygging 13 Trinn

Nå kommer du til den morsomme delen: selve oppbyggingen av spiralen. Nøyaktighet er et nøkkelord, for selv mindre skjevheter i det nederste laget av spiralen vil forplante seg og bli forstørret desto høyere opp du kommer.

Oppgaven er den samme som å mure opp en vegg, derfor er det murmørtel du skal bruke. Det enkleste er å kjøpe en ferdigblandet mørtel i sekk.

1

Slå på steinene med en gummihammer for at få dem lagt helt fast i grusen og rettet opp, slik at de ligger i vater.

2

Legg den nederste etasjen av spiralen. Følg tegningen.

3

Sjekk målene fortløpende. Sørg også for at steinene ligger i vater og i samme nivå. Ellers velter de neste etasjene.

4

Bland murmørtel med vann. Kjøp en ferdigmørtel og følg blandeanvisning ene på emballasjen.

5

Legg et lag murmørtel på de nederste steinene. Heller for mye enn for lite; det overflødige blir presset ut etterpå.

6

Legg steinene i annet lag i forband, slik at fugene er forskjøvet fra lag til lag. Trykk steinen godt ned i mørtelen, slik at du får en jevn fugetykkelse overalt.

7

Fortsett med det andre laget stein fra midten på spiralen og ut.

8

Skrap vekk overskytende mørtel fort­ løpende slik at den ikke rekker å herde. Da blir det vanskelig å fjerne fra steinene.

9

Fortsett oppbyggingen, og bruk vateret jevnlig for å sikre at steinene ligger plant i samme nivå og vannrett.

10

Slik ser de murte steinene ut. Stussfugene (de loddrette) trenger du ikke å fylle ut.

11

Avslutt det andre laget. Det skal stoppe to og en halv stein fra enden av første lag.

12

Legg det tredje laget hele veien rundt. Avslutt med det fjerde laget ut fra tegningene.

13

Tørk vekk mørtelrester med en våt klut eller en svamp.

03
Fuktsperre og jord 6 Trinn

1

Kle høybedet innvendig med tilskårede grunnmursplater. De skal beskytte steinene mot den fukten jorden ellers vil tilføre dem. Det gir blant annet risiko for frost sprenginger.

2

Legg et lag hageavfall i bunnen. Litt gressavklipp og løv er fint å legge i bunnen, før det fylles på jord.

3

Fyll opp med jord. Jorden skal være rik på humus, altså organisk materiale. Du kan kjøpe jord for høybed, eller forbedre vanlig plantejord med kompost og gjødsel.

4

Som avslutning kan du for eksempel fylle stein rundt bedet i forlengelse av jorden. Her har vi i tillegg valgt å avgrense med belegningsstein.

5

Så skal det plantes. Krydderurter, blomster, grønnsaker - valget er ditt.

6

Velkommen til våren: Det nye høybedet er ferdig.

Materialer

  • Belegningsblokker
  • Grus/pukk
  • Murmørtel
  • Grunnmursplate
  • Jord

Tidsforbruk

Et par dager, inkludert tilskjæring av steinene.

Pris

Cirka 4000 kroner.

Vanskelighetsgrad

Det krever presisjon å tilpasse alle steinene hvis spiralen skal bli helt perfekt.

Tegning

04
Slik skal steinene plasseres 5 Trinn

Hvis steinene skal ligge så fint at de danner en pen og jevn flate hele veien rundt, må de skjæres til slik at de danner en rombeform. Skal det være helt perfekt, må du bruke flere størrelser. Her har vi brukt ganske store blokker, som krever en del tilskjæring med en stor vinkelsliper.

Vil du lage det etter denne modellen (men tilpasset dine egne mål), skal du skjære til blokkene som vi viser under. Du kan også ta en snarvei, og nøye deg med bare “3-ere”; men da får du en mindre jevn murflate, fordi du er nødt til å vri steinene slik at de stikker litt ut enkelte steder.

Når du skal finne stein å ta utgangspunkt i, så let etter “blokker” der du normalt kjøper belegningsstein. Du kan også noen steder kjøpe stein skåret etter egne mål.

Steinene våre er tilpasset som vist her. Det er ikke sikkert steinene dine får samme mål, men hvis du tilpasser dem forholdsmessig kommer det til å passe.

Første lag danner fundamentet. Vær nøye med mål og vater.

Spiralen i annet lag begynner to og en halv stein inne på første lag.

Husk at steinene forskyves i hvert lag, av hensyn til stabiliteten.

Hvis du gjør deg flid, flukter de loddrette fugene i hvert annet lag.

Video

TEKNIKK: Deling av stein og heller

En kraftig vinkelsliper med diamantskive fikser jobben

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Plantekasse