Gråskimmel finner som oftest vei inn i planten gjennom blomstene eller bladene. Når den først er inne i plantevevet, utskiller den oxalsyre i forbindelse med veksten.

Det dreper cellene omkring, og gir soppen mulighet for å vokse videre. Og mer er i vente. Her er både stilk og blomst fullstendig ferdige, og pent ser det slett ikke ut med den nærmest pelsaktige overflaten, som dekker det som tidligere var en fin blomst.

Gråskimmel viser seg ofte etter en fuktig periode. Soppsykdommen er ytterst smittsom, og brer seg som andre soppsykdommer via sporer i luften. Det er derfor vanskelig å helt unngå soppsykdommer i hagen.

Men du kan unngå at soppsporene brer seg ved å klippe bort de angrepne områdene så snart du merker dem. Hvis du er heldig, vil plantene dessuten skyte på nytt, og belønne deg med enda et blomsterflor hvis det, som her, sitter knopper som ennå ikke er angrepet igjen på planten. Også frøkenhatten (Zinnia), som står ved siden av, har delvis bukket under.

De må selvfølgelig også renses, så gråskimmelen brer seg så lite som mulig. Det ser straks bedre ut. Hvis du fjerner de angrepne plantene helt fra hagen, minsker du ytterligere risikoen for at soppsporene sprer seg. Kast ikke avfallet i komposten. Her vil sporene ofte overleve, men kast det heller sammen med ditt øvrige kjøkkenavfall.