Minérfluen legger sine egg inne i laget mellom bladets over- og underside. Mens larven klekkes ut, lever den dermed av å spise bladkjøttet, og det er her de hvite gangene oppstår.

Når larven er utvokst, kvitter den seg med puppen, kravler ut av bladet og flyr vekk. Derfor ser man ofte også hullet som dyret har flydd vekk fra. Det er vanskelig å bekjempe minérfluene, da larvene sitter godt beskyttet inne i bladene.

Her har larven ennå ikke forlatt vertsbladet, så Jane uskadeliggjør larven med det samme. Det er nok for omstendelig for de fleste å gå rundt med en lupe i hagen.

Hvis du oppdager et angrep, kan du i stedet plukke av de angrepne bladene mens larvene ennå sitter der. Da minsker du i hvert fall skadene.

Sørg for at bladene som er angrepet forsvinner helt ut av hagen. Kast dem f.eks. sammen med familiens øvrige husholdningsavfall.