Billene lever nemlig av plantenes blader. De kan også finne på å angripe andre planter og trær. Men da rododendronen er eviggrønn, ses angrepene som oftest tydeligst her. Rotsnutebillene er noen sleipinger.

Hvis du forstyrrer dem, lar de seg falle om på ryggen og spiller døde. Billene gnager av bladene om natten, og neste morgen kan man se de karakteristiske «billettklippene». Om dagen skjuler billene seg nede på jorda, og kan være nesten umulige å finne.

Det gjør selve bekjempelsen litt vanskelig. Heldigvis kan man bekjempe billenes larver, som lever i jorda under de angrepne plantene. Larvene er egentlig de verste fiendene, for de gnager av plantenes røtter. Ved kraftige angrep kan plantene visne helt ned.

Larvenes naturlige fiender er mikroskopiske nematoder. Man kaller dem også for rundorm. Nematodene bruker larvene som føde. De graver seg inn i larvene, og begynner å spise av dem. Nematodene kan ikke bevege seg i tørr jord.

LES OGSÅ: Skjeggkre: Slik kan du unngå skjeggkre

Så man kan bare behandle med dem hvis jorda er godt våt i forveien. Man kan kjøpe nematoder av firmaer som forhandler nyttedyr, men bare i visse perioder av året.

Det er nemlig bare på larvestadiet at nematodene virker bekjempende på rotsnutebillene. Som oftest vil det være larver rundt juni måned, og på nytt igjen rundt august. Men det er litt avhengig av klimaforholdene der man bor.

Jordtemperaturen må dessuten minimum være 10 grader, hvis behandlingen skal virke. Nematodene leveres i en pakke, hvor de er blandet opp med fin leire. Innholdet i pakken blander du med vann, og deretter heller du blandingen ut på jorda ved de angrepne plantene.

Denne behandlingen er ganske effektiv overfor larvene, men det kan være nødvendig å gjenta den. De voksne billene kan nemlig leve i over et år og fortsatt rekke å legge en masse egg.