Da er det en god idé å granske plantene nærmere. Larvene kan imidlertid være temmelig vanskelige å få øye på.Her har synderen allerede spist av flere av bladene. Og larvene går såmenn også gjerne i gang med å spise frukten, hvis de får lov.Her sitter den. Ganske grønn og meget kamuflert.

Fjern den, før den gjør mer skade.Lene høster her litt av planten, mens hun fortsatt er på utkikk. Og mens hun rister planten, drysser enda en larve ned på plantesekken.

Da larvene spiser bladene av drivhusplantene, og senere også gjerne av frukten, er det beste du kan gjøre å uskadeliggjøre larvene du finner, som her, og så for øvrig fortsatt holde et godt øye med plantene.