Lene vil blant annet lage stiklinger av denne Eau de Cologne-mynten. Hun klipper derfor noen stykker av stilken – like over et bladpar hver gang. Hun bruker bare den delen av stilken som er myk. Stiklinger herfra har lettest for å danne nye røtter. Så skal de enkelte stiklingene i jorda.

Toppskuddet må knipes av med det samme. Det er viktigere at stiklingen bruker sin energi på å danne røtter enn på å skyte i toppen. Så stikkes stilkene bare i jorda. Og kassen må få en omgang vann.

Deretter er det en kraftig oregano som står for tur. Her er veksten meget tett, og igjen gjelder det å ta et skudd som fortsatt er urteaktig og mykt.Klipp så skuddet i passende små biter. Veksten er så tett at du ikke kan unngå å klippe over et bladpar. Til gjengjeld fjerner Lene noen av de nederste bladene.

Det er herfra de nye røttene gjerne skal skyte. Fjern også her toppskuddet, så planten bruker energi på rot i stedet for topp. Og rund av med vann.Også denne mørke og kraftige basilikum ”Yemenite” skal stiklingeformeres. Her er prinsippet det samme. Klipp stilken hvor den ennå er myk – like over et bladpar.

Knip toppskuddet av, og stikk stilkene i jorda.Man kan ikke frøformere denne basilikummen, så den eneste måten å få flere på er via stiklinger. Til gjengjeld er den ganske rask til å slå røtter. Det skjer såvisst ofte, hvis du bare setter den i en kopp vann.

Nå er stiklingene vannet og godt plassert i så- og priklejorda. Men uten røtter har stiklingene vanskelig for å trekke vann, og derfor må de pakkes godt inn i plast. Det holder luftfuktigheten så høy som mulig, mens stiklingene danner røtter. Lene samler først alt i en trekasse.

Trepinnene skal sørge for passelig avstand, så plasten ikke kommer i berøring med bladene. Det kan få bladene til å råtne i den høye luftfuktigheten som vil oppstå under plasten. Men det blir trolig altfor hett for stiklingene her i solen. Derfor sørger Lene for å skape litt skygge – her bare med en stol og litt fiberduk.

Husk å se etter stiklingene underveis. Luft ut en time daglig, så de ikke ”driver” av fuktighet, og sørg for at de ikke mangler vann. Etter bare ei uke sjekker Lene om det er rotutvikling hos stiklingene. Og den kraftige basilikummen Yemenite har allerede skutt de første røttene. Den er ualminnelig rask å stiklingeformere.

Verken oregano- eller myntestiklingene har imidlertid synlige røtter ennå, men mynten svulmer litt nederst på stilken. Det er tegn på at den er i gang med noe rotdannelse.Begge kassene flyttes tilbake under plasten, og settes i skyggen litt til.

Basilikummen, derimot, har ikke lenger behov for den høye fuktigheten. Den er faktisk allerede klar til ompotting. Så Lene sørger for raskt å potte om stiklingene i fire små potter, og gleder seg over hvor lett det har vært å få flere planter av den kraftige basilikummen.