En liten krukke blir fort tørst igjen, mens noen selvvanningskasser kan romme helt opp til 50 liter vann om gangen og derfor ikke må fylles opp så ofte. Det enkleste er å bruke flytende gjødsel, som du løser opp i vannet. Følg bare veiledningen om blandingsforholdet på etiketten.

I varme perioder skjer det imidlertid en tilsvarende høyere fordamping av vann fra bladmassen, og da rekker ikke plantene å bruke samme mengde gjødsel. Det betyr at næringssaltene hoper seg opp i potten i stedet.

Det kan plantene ta skade av. Så når det er veldig varmt, bør du kutte ned på gjødselmengden, f.eks. til halv dose, eller nøye deg med å vanne med rent vann – altså helt unnlate gjødsling – cirka annenhver gang du vanner. Agurkene her har fått passelig med gjødsel. Til gjengjeld har de manglet vann.

Bladene henger litt, og de nederste agurkene har falt av. Dette er vanlig hvis planten ikke får vann nok.I dette tilfellet er det trolig persillen i midten som har trukket ekstra hardt av vannreservoaret. Selv om plantesekken er blitt vannet en gang daglig, har det likevel ikke vært nok.

Derfor sørger Lene nå for å vanne sekken litt oftere, og samtidig høster hun også av persillen så den heretter ikke vil være riktig så tørst. Det finnes forskjellige dryppvanningssystemer til drivhus man kan installere for å gjøre vanningsjobben mer overkommelig.

Her et automatisk vanningsanlegg, som er koblet direkte på vannforsyningen.Enklere er denne sekkeløsningen, hvor pakken består av to plastsekker, monteringsbeslag, koblingsslanger og stusser, som du kan justere alt etter hvor mye vann de enkelte plantene krever.

Sekkene monteres på drivhusets vegg med de medfølgende beslag og skruer. Deretter forbinder du de to sekkene med et slangestykke. Slangen setter du fast i bunnen av hver sekk, som er utstyrt med lukkemekanismer, akkurat som på en badeball.

Så måler du bare de enkelte slangestykkene slik at de passer i lengden til den aktuelle innretningen. Klipp til slangestykkene, montér så vanningsstussen og plassér dem ved hver enkelt plante. Når alt er montert, gjenstår det bare å fylle opp vannsekkene. Husk også å tilsette den flytende gjødselen.

Dermed mangler du bare å justere vannmengden. Det gjør du ved å dreie på vanningsstussen, til du mener at vannmengden er passelig.I tiden framover er det så bare sekkene du kontinuerlig må huske å fylle opp med vann og gjødsel.