De to store bedene skal begge rammes inn av en liten buksbom-hekk. Jesper graver først av jord i kanten, så det er plass til alle de små buksbom-plantene. Deretter plasserer han dem, rotklump for rotklump, hele veien rundt.

Buksbom er en langsomt voksende plante, så plantene må settes tett for å gi inntrykk av å være en liten hekk. Plantene her har alle et lite nett rundt røttene. Det lar Jesper sitte mens han planter dem.

Nettet vil oppløses stille og rolig i jorda over tid. Akkurat nå beskytter nettet røttene, fordi det holder godt på jorda rundt slik at de ikke tørker ut eller kommer til skade under beplantningen.

Det kan være nødvendig å dreie litt på buskene for å oppnå en ensartet flate og at det blir samme avstand mellom hver plante. Jesper er nå fornøyd med plantenes plassering, så han begynner å skuffe jord rundt rotklumpene.

Du må være veldig nøye med å få jorda trykket godt ned rundt hver enkelt plante. Det må nemlig ikke være luftlommer rundt røttene, da det lett kan medføre at planten tørker ut og dør.

Selv om det ser voldsomt ut, anbefaler Jesper at du tråkker ned med hælen rundt hver enkelt plante, så jorda blir godt komprimert rundt rotklumpen. Så snart buksbom-hekken er plantet, får alle plantene en omgang med vann.

Så er det tid for å plassere staudene som skal være i bedet. Jesper stiller først pottene rundt i bedet i henhold til Janes beplantningsplan. Staudene har ikke så store røtter som buksbom-plantene.

Derfor har Jesper valgt å plante hekken først, så han ikke risikerer å skade buksbom-plantenes røtter. Morten har gitt Jane frie tøyler til å komponere bedet, slik at det passer godt inn i resten av hagen.

Fargeblandingen i bedet er blå-fiolett til rosa, og de forskjellige staudene er valgt slik at de blomstrer over en lang periode. Dermed kan familien nyte blomster i forhagen allerede fra mai og fram til frosten kommer.

Jesper planter staudene fra den ene enden av bedet til den andre. Bedet er godt gravd gjennom på forhånd, og hver staude trykkes godt ned slik at jordkontakten er sikret. Her er både storkenebb, dagliljer, hosta og staudesalvier.

Her, tidlig om våren, er det ennå ikke så mye å se på, men det går raskt framover. Allerede en liten måned etter at Jesper har plantet til bedet, er skvalderkålen tilbake i bedet.

Jane luker forsiktig bort ugresset, så hun er sikker på at hele rotstykket kommer opp. For det kan erfaringsmessig bre seg lynraskt. Samtidig løsner hun jorda, som allerede har fått en litt hard skorpe på overflaten.

Bare to måneder senere har det skjedd enda mer. Dagliljen Hemerocallis ’Catherine Woodbury’ står i knopp, og er klar til å springe ut. De åtte storkenebbene, Geranium himalayense ’Gravetye’, blomstret tidlig i år, og står nå igjen med frøstander som tydelig viser hvor stauden har fått sitt norske navn fra.

Jane har også valgt en annen storkenebb, Geranium ’Jolly Bee’, som blomstrer akkurat nå. Det er en sunn og kraftig voksende staude, som blomstrer fra midt i juni og helt fram til den første frosten.

Planten blir rundt 50 cm høy. I hjørnet står en stormarikåpe (Alchemilla mollis ’Auslese’) med sine små, fine, gule blomsterklaser. Den blomstrer som regel fra juni til juli, og når en maksimumshøyde på 50 cm.

Den blå-fiolette salvien (Salvie nemorosa ’Caradonne’) svaier flott i den lette sommervinden. Nettopp nå i juni er den på sitt blomstrende høydepunkt. Om kort tid vil bedets andre type daglilje, Hemerocallis ’Sleepy Hollow’, kvittere med sine vakre røde blader med gult i midten.

Den blomstrer i juli og august.Stjerneskjerm, Astrantia ’Lola’ er med sine bare 35 cm en av bedets laveste stauder. Den blomstrer med rosa blomster fra juni til august.

Selv om hosta for det meste blir brukt i skyggebed, har Jane funnet denne hosta ’Canadian Blue’, som tåler å stå i sol. Den har store blågrønne blader, med lavendelfargede blomster.

Vår-vortemelk (Euphorbia polychroma) blomstrer, som navnet antyder, seint på våren, fra mai måned. Denne planten tåler tørke, og trives både i full sol og skygge. Den blir rundt 40 cm høy.

Jane har også funnet plass til et par sommerfuglbusker Buddleja davidii ’Nanhoe Blue’, som med sin høyde på 1,5 meter er med på å gi litt høyde i bedene.

Den blomstrer med 15-30 cm lange blå-fiolette blomsterstander i august-september. Det er også et par Panicum ’Warrior’ gressplante, som i løpet av en sesong vil rage en knapp meter opp i bedet.

Den blomstrer mellom august og oktober, og de gråblå bladene blir etter hvert rødlige. Under vinduene er det satt 50 stk. stjerneklokker (Campánula poscharskyána).

Det er en 20 cm høy bunndekkende staude, som i løpet av kort tid vil skape et teppe av blå-fiolette blomster. Staudene vil nok komme til å dekke den nakne jorda allerede mot slutten av denne sesongen.

Har du blitt inspirert til selv å lage et lignende bed, kan du se her hvilke stauder Jane har brukt i bedet.