Først og fremst er du bundet av hvordan hagen ligger i forhold til himmelretningene. For å lykkes, bør du utelukkende velge planter som passer til hagens lys- og jordforhold. Deretter må du bestemme hvor stor del av året du ønsker blomstring.

I eksemplet her vender hagen mot sørvest, og får derfor masse sol fra rundt middag til utpå kvelden. Derfor må det velges hardføre planter, som tåler den direkte solen mange timer om dagen. Samtidig har vi valgt at det skal være blomstring fra mai til september.

På et begrenset areal som vårt er det klokt å begrense blomstringsperioden litt, da det ganske enkelt er for få planter til en lang periode med blomstring hvis det samtidig skal se bra ut.

Jane har bestemt at den gjennomgående fargeblandingen skal være lilla, blå, blåfiolett og rosa. Med det som utgangspunkt blar hun simpelthen gjennom oppslagsbøker med planter, og finner de som passer både med hensyn til lys, jord og farge.

Det er litt med blomsterfarger som med veggfarger innendørs. Hvis du kan holde deg til noen enkelte farger, gir det et mer harmonisk og rolig uttrykk framfor en palett av forskjellige farger. Hver gang Jane finner en plante som hun vil ha med, skriver hun den inn på pc’n.

På den måten får hun stille og rolig bygd opp en planteliste, som oppfyller hennes kriterier. Når du skriver inn navnene på plantene, bør du bruke de latinske navnene. Det gjør det mye enklere når du skal søke på internett eller bestille plantene.

Når du velger ut planter, bør du samtidig velge noen med forskjellige høyder. Det vil gi bedene liv og karakter. Blander du samtidig stauder med gress og en enkelt busk eller to, er du langt på vei til å skape et dynamisk og variert anlegg.

Fra hageplanen kjenner du størrelsen på bedene som skal beplantes. Og kombinerer du den med din planteliste, kan du lage en beplantningsplan. Her kan du se hvor og hvor mange av hver enkelt plante som skal plasseres.

Til disse to bedene har vi valgt:Alchemilla mollisAster ’Sapphire’ Astrantia ’Lola’Euphorbia polycroma Geranium Gravetye’ Geranium ’Jolly Bee’ Hemerocallis ’Sleepy Hollow’ Hemerocallis ’Catherine Woodbury’ Hosta ’Canadian Blue’ Panicum ’Warrior’ Salvia ’Caradonne’.

I bedene blir det også satt 2 små ‘Nanhoe Blue’ sommerfuglbusker. Hvert bed omkranses av buksbommen Buxus sempervirens ’Suffruticosa’.

Med en hageplan i hånden kan du enten henvende deg til en anleggsgartner, eller du kan selv gå i gang med å utføre drømmehagen.