Planten i denne lille krukken har i hvert fall sett langt bedre dager. Men nå er den ganske død. Krukken har stått på terrassen mens det har regnet i flere omganger. Planten har etterpå blitt stående og svømme i vann. Og det har fått røttene til å råtne.

Det er ikke mye rotnett igjen, verken i pottejorda eller på den døde planten. Synderen er i dette tilfellet krukken. Den har ikke noe drenshull i bunnen, og da skal det ikke mange regnbygene til før planten får våte føtter.

Karina har ikke vært oppmerksom nok med å tømme krukken for vann kontinuerlig, så nå er det bare én vei for de sørgelige restene. Hun sorterer ut småsteinene som har ligget i bunnen av krukken. Og så ender pottejorda i bunnen av et av hagens bed.