Først må du selvfølgelig sørge for at du har en god, fuktig pottejord til rådighet til selve tilplantingen. Og så må vanningstanken monteres. Det er ganske enkelt, følg bare instruksjonen som følger med.I midten er det et hull. Det fyller du opp med jord, som du presser lett til.

Denne jorda vil framover sørge for å suge opp vannet som planten har behov for. Fyll så krukkebunnen med potteskår, lecakuler eller annet til drenering – og sjekk også at krukken har et drenshull. Plassér så vanningstanken i bunnen av krukken.

Så fyller du opp krukken med pottejorda, og sikrer deg at jorda slutter tett rundt vanningstanken. Deretter kan du plassere plantene du vil ha i krukken. Her i krukken skal det være flere planter, så Karina sørger for at påfyllingsrøret er lett å komme til.

Det er nemlig her hun i framtiden skal fylle vann på tanken. Er røret for langt, kan du forkorte det. Er det for kort, kan du heve tanken med noe dreneringmateriale. Når røret passer i høyden – og det er plassert hensiktsmessig – kan du plante til resten av krukken.

Som en tommelfingerregel bør det ikke være mer enn 15 cm mellom oversiden av vanningstanken og plantenes røtter, hvis du vil være sikker på at plantene får nok vann.Vanningstankene fås i forskjellige størrelser, og jo større tank du kan få plass til i krukken, desto lettere blir det for deg å passe den med vann framover.

Vær bare oppmerksom på at det må være plass til plantenes røtter i krukken. Så er krukken tilplantet – og du må nå fylle vann på tanken gjennom påfyllingsrøret. Bruk gjerne en flytende gjødsel i vannet, så plantene får den næringen de trenger.

Inne i påfyllingsrøret er det en liten flottør, som stiger til topps når tanken er full. Så er det bare å lukke lokket – og dermed er krukken ferdigetablert.

Nå vil jorda du skøv ned i røret i midten av vanntanken sørge for å suge opp så mye vann til plantenes røtter som de har behov for. Og du må bare huske framover å fylle vann på tanken, når den er i ferd med å gå tom.