Sykdommene er vanskelige å unngå, og det er heller ikke noe Maren gjør spesielt mye med. Det handler mer om å redde det som reddes kan, og så for øvrig begrense skadene. Potetene var den første avlingen i hagen som ble angrepet av tørråte, en meget utbredt potetsykdom.

Vi er i august måned, så skaden er til å leve med. Potetene har nemlig rukket å utvikle seg under jorda. Derfor klipper Maren bare av toppene så snart hun oppdager tørråten på de grønne stilkene.

Så klarer potetene seg utmerket under jorda til hun høster dem.I staudebedet har soppsykdommen meldugg angrepet noen av plantene. Særlig er det stauden mjødurt som er blitt hvit på mange blader.

Det beste Maren kan gjøre nå er å klippe bort alle områder som er angrepet, for å sikre seg at soppsporene ikke brer seg ytterligere. Når hun klipper planten tilbake nå, vil det også sette fart i nyveksten. Samtidig vanner hun de nedklippede plantene med et avkok av planten kjerringrokk.

Den har et høyt innhold av mineralet silisium, som både forebygger og hjelper mot angrep av meldugg. En regnfull måned senere er enda flere grønnsaker rammet. Her er det persillen som har fått bladflekk. Bladflekk får bladene til å visne. Løsningen er å fjerne bladene som er angrepet, så soppen ikke brer seg.

Hos purren er det soppsykdommen rust som herjer. Maren høster derfor purren, og plukker av de bladene som er angrepet. Resten av purren kan hun alltids bruke på kjøkkenet. Det hun klipper av samler hun i et spann. Også tomatene er rammet. Og her er det igjen potet-tørråten som er på ferde.

Bladene får mørke flekker, gulner og visner ned. En enkelt tomat er helt mørk. Igjen handler det om å fjerne alle tegn på angrep, så soppen ikke brer seg. En tomatplante som har mistet alle bladene sine vil ikke kunne overleve, fordi den har bruk for bladene til å fange opp lyset.

Det er stor nedbørmengde som har fått tørråten til å bre seg. Takuthenget over tomatkassene har ikke kunnet holde plantene tørre nok. Tomatene liker godt vann, men bare gjennom den jorda de vokser i.

Konstant fuktighet på blader og frukter er ikke bra, så hvis det er mulig, bør man forsøke å holde plantene tørre over jorda. Det er sist på sesongen, så Maren ønsker bare at så mange tomater som mulig kan rekke å modne på planten.

Alt det angrepne plantematerialet fjerner Maren fra kjøkkenhagen med det samme. Alt sammen havner i den lukkede komposten, hvor soppsporene med tiden vil bli uskadeliggjort, før materialet atter en gang ender i hagen som kompost.