Det er ofte sykdommer som lett smitter fra den ene rosen til den andre. Det kan være med soppsporer som flyr gjennom luften med vinden. Eller det kan være overvintrende smittekimer, som har ligget i jordoverflaten med de nedfalne syke bladene.

For å minimere den smitterisikoen, er det alltid klokt å kvitte seg helt med avklipp fra roser. Det aller beste er hvis du har mulighet for å brenne avklippet hjemme i hagen. Mette samler alltid sitt roseavfall gjennom en lengre periode.

En gang iblant lager hun så et lite bål, hvor mer eller mindre tørket roseavklipp ender sine dager. Varmen i bålet tilintetgjør all smittekime, slik at det ikke lenger er samme risiko for at de øvrige rosene i hagen skal lide samme skjebne som de sykdomsrammede rosene.

I hvert fall ikke på grunn av de angrepne delene Mette har brukt tid på å klippe av. Har du mange roser i hagen din, og vil du gjerne unngå noen av sykdommene, bør du overveie å etablere et godt bålsted i hagen.

Foruten brenning av roseavfall, kan jo bålstedet også brukes til mange andre – og kanskje mer hyggelige – aktiviteter, som også kan omfatte resten av familien.