Jorda i hagen er opprinnelig en fet leirjord. Den er blitt bearbeidet gjennom flere år, slik at det nå er et godt og levende lag muld øverst. Jordstykket er blitt klart, og naturlig avgrenset av en kastanje-innhegning. Den har Mette bestilt via internett.

Den leveres i ruller med påsatt tråd, så det er forholdsvis enkelt å slå noen påler i jorda og sette opp gjerdet. Det første Mette gjør klar i bedet er den lille stien, som får form som bokstaven M. Hun markerer først hvor stien skal være med et stålrør.

Ved å trekke røret gjennom jorda i et par centimeters dybde, blir stien tydelig trukket opp.Deretter strør hun grus i markeringen. Det får stien til å framtre tydeligere visuelt. tien vil forhindre at jorda i selve bedet unngår å bli nedtråkket når bedet fortløpende skal passes og vedlikeholdes.

Alle rosene er linet opp ved bedet. Først må roseplantene mettes godt med vann, så de får stå i en balje noen timer og bli gjennomtrukket av vann. Neste steg er å plante ut rosene. Jorda er godt gjennomarbeidet og luftig – klar til å plante i. Derfor er det viktig å ikke trå der hvor det skal plantes.

Allerede nå kommer gangstien derfor til sin rett. Mette følger skissen hun tidligere har tegnet mens hun setter ut plantene i bedet. Slik får hun overblikk – og får samtidig en fornemmelse av om plasseringene på skissen også matcher i virkeligheten.

Rosene er nå på plass. Senere skal det også plantes forskjellige stauder mellom rosene. Men først skal rosene i jorda.