Rosesikadene lever nemlig av plantesaften, som de suger fra undersiden av bladene. Du kan se sikadene med det blotte øye. Det er små insekter på 3-4 mm. Larvene er cirka halvparten så store. Voksne sikader har vinger, og kan derfor lett bevege seg rundt fra rose til rose.

I en tørr og varm sommer kan sikadene bli tallrike, og er man uheldig, kan noen roseskudd visne som følge av angrepet. Men det ender likevel sjelden særlig ille. Sikadene legger sine egg like under den glatte barken på roseskuddene i august/september.

Eggene overvintrer her, og klekkes ut neste vår når rosen skyter igjen.Av samme grunn opplever man som oftest at sikadene opptrer i de rosene hvor beskjæringen har vært forsiktig. På andre roser fjerner man eggene når man beskjærer.

Skulle sikadene være mer tallrike enn her, kan du spyle dem av med en vannstråle. Alternativt kan du sprøyte rosen med insektsåpe – unngå bare å gjøre det i solskinn, for da svis bladene av såpen. Sikadene kan i dette tilfelle nesten ristes av bladet. Resten fjerner Mette med fingerspissen.