Det er flere måter å løse problemet på. Finn et annet sted til rosene, skift ut jorda – eller så tagetes i en sesong. Det er sannsynligvis mange forskjellige årsaker til denne jordtrettheten, flere enn man i dag har fullt kjennskap til. Et kjent problem er tilstedeværelsen av såkalte nematoder i jorda.

Nematoder er mikroskopiske rundormer, som lever på røttene i jorda. Det finnes flere typer. Mange roser lever utmerket med nematoder i bedet i mange år, men skal en eller flere av rosene skiftes ut med en annen modell, går det ikke lenger. Nematodene blir skadelige for rosenes røtter, og de vil ikke lenger trives i bedet.

Har du ikke et annet velegnet sted i hagen til rosene, må du derfor skifte ut jorda. Mette klarer seg her med et par trillebårer. I den ene har hun den friske jorda fra et annet sted i hagen – i den andre den gamle rosejorda hun graver opp.

Når jorda er skiftet ut, kan den nye rosen plantes. Det er tross alt en overkommelig oppgave, hvis det bare er et par enkelte roser i bedet som skal skiftes ut. Er du veldig glad i roser, kan du gjøre som her, hvor hagearkitekten har tenkt på fenomenet allerede ved tegnebordet.

Bedet er komponert i fire felt, hvor det bare er roser i annethvert. Hvis rosene i ett felt skal skiftes ut, kan man simpelthen rykke plantene i bedet ett felt fram, og dermed bevare bedet. En tredje metode er å oppheve jordtrettheten. Det kan skje ved å dyrke tagetes i bedet én sesong.

Hvorfor det virker, er ikke ekspertene sikre på.Men tagetesrøtter er giftige for nematodene. Hvis bedet holdes fritt for ugress, er det ikke noe annet nematodene kan leve av, og de går derfor til grunne.

Tagetes utskiller dessuten noen kjemiske stoffer fra røttene – og plantemassen inneholder eteriske oljer, som alt sammen trolig medvirker til at jordtrettheten forsvinner.