Når hun bestemmer seg for å opparbeide et nytt rosebed i hagen, er en del av den gode planleggingen å lage en skisse over bedet. Mette er vant til å arbeide ved kjøkkenbordet hos kundene sine. Det er utstyret innrettet etter, og enhver hageeier kan selv leke hagearkitekt med papir og blyant.

Et stykke rutepapir, som Mette har lagt under det gjennomsiktige tegnepapiret, er til stor hjelp når målestokkforholdene skal overholdes. Tegnepapiret her kalles Manyfold, men du kan like gjerne bruke vanlig matpapir eller mønsterpapir fra sysakene.

Det er naturligvis en forutsetning at hun kjenner målene på bedet når hun går i gang med skissen. I dette tilfellet skal bedet være 3 x 4 meter. Hun begynner med å tegne inn rammene for bedet. Tegn først rammen for bedet inn på rutepapiret underst.

Når du deretter tegner videre på det gjennomsiktige papiret øverst, kan du uten videre forkaste det øverste papiret hvis skissen viser seg å ikke fungere helt optimalt. Dette bedet skal omkranses av en innhegning på tre sider.

For å ha en mulighet til å komme rundt i bedet uten å trå altfor mye på jorda, planlegger Mette en sti gjennom bedet. Fra stien kan hun nå alle plantene i bedet. Stien snor seg gjennom bedet som bokstaven M. Deretter markerer hun hvor de forskjellige rosene skal plasseres i bedet.

Det skal være mange typer. Storblomstrende, klatreroser, historiske roser, klaseroser og bunndekkere. Rosene langs den ene siden av bedet skal være på stammer. Fargene varierer mye på de forskjellige rosene. Derfor skal det også plantes stauder i blå og hvite nyanser i bedet.

Staudene skal både bidra til å dekke bunnen, så ugresset ikke så lett tar overhånd, og dessuten fargemessig være med på å binde alle rosenes forskjellige farger bedre sammen. Det kommer blant annet lavendel, salvie, bergmynte, brudeslør og storkenebb mellom rosene.

Tanken er at bedet senere vil framstå som et lite hav, hvor rosene og de forskjellige staudene flyter fint mellom hverandre. Skissen er nå ferdig, og Mette har fått et godt overblikk over det kommende bedet. Skissen er til stor hjelp når det skal plantes til.