Bladlus kan bekjempes på flere måter. Det enkleste er å sprøyte de angrepne staudene med en lusespray, som du får kjøpt i gartnerier og planteutsalg. Middelet dreper alle insekter som rammes ved å bryte ned de fettholdige beskyttelsesmembraner som omgir dyrene.

Pass derfor på nyttedyr for eksempel marihøner hvis du sprøyter. Virkningen er imidlertid begrenset på levende dyr, og derfor bør du sprøyte igjen 3-7 dager senere, slik at også bladlusas nyklekkede larver rammes. u bør aldri sprøyte plantene i direkte sollys.

Da risikerer du å svi plantenes blader. Sprøyt derfor en dag det er overskyet, eller gjør det om kvelden. Enklere er det bare å fjerne lusa fra de angrepne områdene med en ganske alminnelig vannslange.

Ta godt tak rundt planten, og spyl bort lusa. Sørg for å komme godt inn i bladhjørner og under bladene. Lusa sitter ofte litt gjemt. Er det bare snakk om et lite angrep, kan lusa fjernes med fingrene.

Nå er både lusa borte, fingrene dine er ikke lenger fettet av honningduggen – og planten din er godt vannet. Hold et våkent øye med planten den nærmeste tiden – og gi den bare enda en omgang med hageslangen hvis det skulle bli behov for det.