Slik anlegger du bedet

Jorda er nå klar til å starte selve beplantingen av staudebedet. Plantene er linet opp i kasser, og Birgit er klar til først å sette ut plantene på det nakne jordstykket. Hun følger selvfølgelig skissen hun allerede har laget over bedet.

For å bevare overblikket, velger hun først å plassere de såkalte solitære staudene i bedet. Det er de plantene som med tiden både vil vokse seg høye og få god fylde.

De plasseres derfor enkeltvis, og ikke samlet i grupper, som de øvrige. Birgit har valgt grupper av pioner og diverse gressplanter, som går igjen tre ganger i bedet for å gi en god rytme.

Gresset kan bli mer enn én meter høyt, så pionene får mulighet til å lene seg naturlig opp til gresset i takt med at de vokser. Deretter plasserer hun bedets høyeste planter for å sikre formen på bedet.

Birgit støtter seg naturligvis fortløpende til skissen hun har tegnet. Endelig kan hun begynne å plassere de lave plantene i bedet. Til slutt finjusteres alle plantenes plassering, så bedet får den harmonien hun har tenkt seg.

Nå er alle plantene satt ut, og resultatet vurderes nøye. Er alt som planlagt, eller skal det mon tro en siste justering til før plantene skal i jorda? Hun er ganske fornøyd med resultatet, så nå kan neste fase begynne.

En helt vanlig planteskje er det viktigste verktøyet når selve plantingen foregår. Jorda er løsnet og bearbeidet, og derfor forholdsvis lett å jobbe med. Birgit graver et hull til hver plante, plasserer den fuktige planten i hullet, fordeler jorda rundt den og trykker godt til.

Et er veldig viktig at planten får god jordkontakt ved røttene, og det er enkelt å sjekke ved å løfte opp i plantens topp. Birgit har valgt å plante dette bedet noe tettere enn gartneren normalt anbefaler. Hun vil nemlig gjerne at det dekker godt allerede i denne sesongen.

Hvis anbefalt plantetetthet ikke er angitt på potta når du kjøper den, kan du alltids spørre på gartneriet. Det er planter nok å gå i gang med, og Birgit har derfor alliert seg med en medhjelper i dagens anledning. Det er samme framgangsmåte for alle plantene.

Nå er alle plantene i jorda, og det er tid for å rydde opp. For å gi de nyplantede staudene best mulig vilkår i etableringsfasen, får hver plante en liten matpakke i form av organisk gjødsel med på veien.

Gjødselen består av kompostert kumøkk. Så fort det kommer litt regn – eller ved vanning – siver gjødselen ned i jorda, og vi ser den ikke mer. Den komposterte kumøkka virker raskt, og gir dermed plantene ekstra hjelp til å etablere seg i bedet.

Selv om plantene er vannet godt før de er kommet i jorda, får hver enkelt likevel en liten omgang med vannslangen til slutt. Det skjer for å sikre at røttene er i kontakt med jorda.

Det er ingen grunn til å vanne all jorda i bedet.Så vanner du en gang til etter at vannet er sunket første gang. Da er du sikker på at alt er godt gjennomvannet.

Nå er bedet ferdig anlagt. I tiden som kommer skal plantene få bruke alle krefter på å etablere seg godt i det nye bedet.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Planter