Når staudene først er kommet i gang i bedet, er det nemlig utmerket å stresse de nyplantede staudene litt. For når fuktigheten ikke finnes i det øverste jordlaget, vil staudenes røtter søke dypere ned for å hente vann.

Det gjør i siste instans planten sterkere. Men hvis sesongen viser seg å bli veldig tørr, er det selvsagt nødvendig å vanne før staudene dør av vannmangel. Hvis blomster og blader begynner å henge, de nederste bladene visner – eller planten slutter å vokse – er det tegn på vannmangel.

Det gjelder selvfølgelig også for hagens eldre bed. Og husk at småvanning er til liten eller ingen nytte. Både sol og vind øker fordampingen. Derfor får du mest effektiv vanning hvis du vanner på slutten av dagen – og helst i stille vær.

Har du en regnvannstønne, kan du hente både gratis og kalkfritt vann. Hvis det føles uoverkommelig å bruke vannkannen, kan du overveie å bruke dryppslanger. Vanning med dryppslanger er den mest vannbesparende metoden.

Når du har lagt dryppslangen ut i staudebedet, trenger vannet direkte ned til røttene.Det skjer ingen avkjøling av plantene underveis, og det er ingen risiko for at du velter staudene med vannstrålen. Fordampingen er dessuten minimal med dryppslanger.