Store trær kan være fine, men de gir også store, mørke skygger. Og de kan drenere store arealer for vann slik at det kan bli vanskelig å dyrke noe i hagen. Derfor er høye trær ofte årsak til nabokonflikter – ikke minst i tettbebygde områder. Før du gir deg i kast med å felle et høyt og tungt tre, må du kjenne høyden. Dels må du vite om det er plass til å felle det, dels om det må toppskjæres. Det siste krever en fagmann fordi det er for farlig å arbeide med kjedesag i toppen av et tre. Men er det plass til å felle treet, kan du utføre arbeidet selv hvis du har erfaring med å bruke ei kjedesag. Har du ikke erfaring med kjedesag, kan du forsøke å gi bort treet på rot til noen som har bruk for veden. Men pass opp for amatører.