De danner allerede et skrått, lavt espalier. Når man lar trærne vokse på denne måten, demper man nemlig veksten og fremmer fruktsettingen. Til nå har stammene vært bundet opp på noen bambuspinner for å støtte dem, men nå er de store nok til å bindes direkte opp på tråden.

I forbindelse med oppbindingen er det naturlig å beskjære trærne. Maren fjerner aller først et rotskudd fra en grunnstamme. Det kan likevel ikke brukes i espalieret.Så må alle de loddrette skuddene bort. De fruktbærende grenene vokser som regel mer vannrett.

Denne beskjæringen tar høyde for at det kommer lys og luft til de skuddene som får lov å bli, slik at treet etterpå får de mest optimale betingelser for å sette frukt på den sparsomme plassen.Så skal stammen bare bindes opp til tråden. Hun bruker et tykt gummibånd, som både er veldig elastisk og dessuten svært holdbart.

Nå er raden bundet godt opp til tråden, og dermed er det bare å vente noen måneder før det blir mulig å gå ut og plukke deilige, saftige pærer i forbifarten.I den nyanlagte frukthagen er espalieret bygd opp litt annerledes. Her skal stammene vokse loddrett, og grenene skal espalieres vannrett ut til sidene på de oppsatte trådene.

Og man må faktisk forme og forberede de nyplantede trærne til espaliering fra starten av.Derfor går Maren allerede i gang med å binde dette lille pæretreet til trådene – bare en drøy måneds tid etter at treet er plantet.

Grenene som passer noenlunde til trådens høyde, tvinger hun ned ved å binde dem til tråden. I løpet av litt tid vil grenene så forme seg etter oppbindingen. Grenene som vokser i en annen retning enn espalieret klipper hun bort. Det samme gjelder de grenene som er for loddrette i veksten.

Hun korter også av stammen litt. Det vil fremme veksten av nye sideskudd. For å få sideskudd ut for trådene, klipper hun stammen litt over trådhøyden. Treet vil alltid forsøke å danne en ny topp. Så de øverste sideskuddene vil nå kjempe om den plassen og bli til steile skudd, som ikke kan brukes i espalieret.

Sideskuddene under klippet vil erfaringsmessig utvikle seg mer vannrett, og dermed være bedre til å sette frukt. De vil så skyte ut i høyde med trådene. Lengre nede er det også et par skudd på vei, som kan bindes opp på trådene.

Det ene blomstrer allerede, men akkurat nå er det viktigere at skuddet vokser enn at treet setter frukt. Derfor klipper hun blomstene av med det samme.Slik fortsetter hun med de neste trærne i espalieret.

Det er nå mens skuddene er unge at de enkelte trær skal formes. Og ved hjelp av beskjæringen, kan hun så motivere bestemte knopper til å skyte, slik at espalieret forhåpentligvis kan få den formen hun ønsker.I frukthagens andre espalier vokser den tornefrie bjørnebærplanten.

Den er plantet midt mellom de to stolpene. Bjørnebær bærer nemlig først frukt på andre-årsskudd. De skjæres så senere bort for å gi plass til de neste fruktbærende skuddene året etter.For å holde styr på disse første- og andre-årsskuddene, er det derfor opplagt å dyrke bjørnebær i et espalier.

Bjørnebærplanten har ennå ikke begynt å skyte i år. Så alle de grønne skuddene planten har nå er skudd fra i fjor, og som derfor vil bære frukt senere på sesongen. Når Maren nå binder alle de grønne skuddene til samme side, er det lett å senere binde alle nye skudd til motsatt side etter hvert som de vokser fram.

Her bruker hun bare vanlig bast-belagt tråd til formålet. Det er lett å jobbe med, og vil også være lett å fjerne igjen når skuddene skal klippes ned til neste vår. Det har nå gått et par måneder siden Maren klippet til frukttrærne i håp om å få dem til å skyte nye skudd som passer i trådhøyden.

De nye skuddene tvinger hun i vannrett posisjon, f.eks. med en vanlig klesklype. Plommetrær er vanskeligere å styre i veksten enn de øvrige frukttrærne som vokser i espalieret.Treet her, for eksempel, har bare skutt grener til den ene siden. Men det er heldigvis noen måter man kan forsøke å styre veksten på.

Det letteste er å skjære treet ned til cirka ti centimeter over det stedet hvor man gjerne vil ha sidegrenene til å skyte. Det vil gi størst sjanse for å få grenene som passer til espaliertrådene, men det tar litt lengre tid før man får plommer.

I stedet vil Maren velge ut de grenene hun vil satse på til den ene siden, og så skjære vekk det overflødige. Hun begynner med å binde den øverste delen av treet inntil stolpen. Nå er det mer tydelig hvilke grener som passer i høyden til trådene.

Hun har satt en klype i den nederste grenen for å tvinge den i en mer vannrett posisjon. Vannrette grener er nemlig mer fruktbare enn loddrette. Grenen klipper hun av, men ikke mer enn at det fortsatt er et lite stykke igjen, som vil kunne bære frukt. Grenen ovenfor får lov å vokse seg lengre.

Den passer nemlig godt til å binde opp på tråden.Samme metode bruker hun på de øverste grenene. Det er nok stor sjanse for at treet skal skyte grener til den andre siden også. For så lenge stammen får tilstrekkelig med lys, vil treet også være tilbøyelig til å skyte nye grener.

Det frittstående epletreet av sorten redfree trenger også litt oppmerksomhet, selv om det ikke er tråder og annet det skal vokse oppetter. Maren henger opp en sokk med noen steiner på en av de steile grenene. Det vil tynge grenen ned i en mer vannrett posisjon.

Vannrette grener er mer fruktbare, og kan også tåle å bære mye frukt uten å knekke. Aprikosetreet i den ene enden av espalieret vokser litt annerledes enn de øvrige frukttrærne. Dette treet egner seg bedre til å vokse, så det får form som en vifte framfor de vannrette grenene.

Det er imidlertid kommet et rotskudd fra grunnstammen, som må bort med det samme. Og på den andre siden av stammen vokser det et skudd som sitter altfor lavt. Nå kan Maren begynne å forme treet og binde det opp etter den vifteformen hun ønsker. Selve oppbindingen er akkurat som på de øvrige trærne.

Her fester hun bare treet, så det får mulighet til å vokse skrått.Dermed gjenstår det bare å klippe av de enkelte grenene som vokser feil. Det har nå gått rundt halvannen måned siden denne grenen ble tvunget i vannrett posisjon med en klesklype. Det første stykket ser bra ut.

Men når skuddet vokser seg lengre, vil det automatisk søke i en mer loddrett posisjon, med mindre man fester grenen vannrett ved å binde den fast. Derfor får grenen en snor, så den blir tvunget ned.

For fortsatt å holde fasongen på espalieret, er det også på tide å binde de øvrige skuddene ytterligere opp til tråden der hvor det er mulig. Tilbake ved det litt uregjerlige plommetreet er det også behov for ekstra oppbinding og beskjæring. Maren stusser dessuten grenene litt til, så det også er plass til naboen.

Som man forstår, er det nødvendig med en del vedlikehold med et espalier av denne typen. Men om bare få år vil det helt sikkert se flott ut, hvis man bare er utholdende og fortløpende binder opp og skjærer til. Man skal ikke være redd for å klippe i trærne. Det er du som bestemmer hvordan de skal se ut.