Den friske frukten vil nemlig utebli, med mindre de blomstrende trærne blir bestøvet. Bier er spesielt gode til å bestøve blomster, så det kan lønne seg å lokke dem inn i hagen.Også de insektene som angriper skadedyr er nyttige i frukthagen.

De nyttige insektene kan lokkes inn i hagen ved å tilby dem kost og losji.Det kan du gjøre ved å dyrke blomster eller andre vekster, som f.eks. biene vil like. Her på marken vokser det f.eks. gåseblom og steinkløver, som nettopp dyrkes for å tiltrekke biene til frukthagen som ligger like ved siden av.

Der er det også satt opp forskjellige innretninger, som kan huse biene når de først har innfunnet seg. Hullene, som her er dekket av et grått lag, er der hvor biene allerede har flyttet inn.

I den private hagen er det også mulig å sørge godt for de nyttige insektene. Det finnes nemlig mange forskjellige ferdiglagde «insekthoteller» i handelen, som nettopp tiltrekker seg de dyrene som hjelper den gode fruktsettingen på vei.

Her er f.eks. et losji til de ville biene. De foretrekker å være et sted hvor det både er le og tørt.Konstruksjonen av papprør, som er fylt inn i et plastrør, er helt enkel. Det er til og med montert et beslag, så det er lett å sette det opp.

Denne modellen er laget til både ville bier – også kalt murerbier – foruten nyttige gulløyer. Første etasje er innredet til biene, mens underetasjen er laget som et vinterhi for gulløyer. Dens larver spiser bladlus.

Fuglekassen her er fin hvis man gjerne vil trekke til seg flere småfugler. Kjøttmeisen er nyttig, fordi den spiser masser av larver og småinsekter, som ellers kan gjøre skade i hagen.

Fuglekassen er ferdiglagd med beslag – og er klar til å henges opp der hvor man gjerne vil ha den.Maren monterer først det lille røret på en bygning som grenser opptil frukthagen. Insekthotellet skal helst sitte i solen, men beskyttet mot regn.

Så er det tid for å montere fuglekassen. Den er for øvrig lagd slik at man kan fjerne fronten og gjøre den ren, f.eks. en gang i året.Den skal opp i det store epletreet i frukthagen.

For å unngå å bore i treet, binder hun kassen fast med en solid gummisnor – både i topp og bunn. Og det varer ikke lenge før den er innflytningsklar.

Insekthotellet i to etasjer kan også åpnes. I «stueetasjen», som er beregnet som vinterhi for gulløyer eller marihøner, skal det nemlig plasseres litt tørt gress eller halm, som insektene kan boltre seg i. Maren setter opp insekthotellet i frukthagen.

Det skal helst henge et sted hvor det er litt sol. Den massive stolpen i enden av bær-espalieret er fin til formålet. Det mangler bare en spiker, og så er også denne kassen på plass.

Nå har hun gjort hva hun kunne for å sikre et optimalt dyreliv av det nyttige slaget i sin nye frukt- og bærhage.