Soppen smitter der hvor det står fukt i treet, f.eks. gjennom sår på barken, en grenkløft eller der hvor det er et lite arr, f.eks. etter bladfall året før.Hvis du oppdager et angrepet sår på treet, er det derfor viktig å skjære bort hele det angrepne området.

Du må bruke en skarp kniv. Og du må fortsette å skjære helt til du kan se at du har nådd inn til stammens friske ved.Skjær såret rent i tørt vær, og la være å smøre noe på såret i etterkant. Den beste sårlegingen får du nemlig ved å la sårflaten tørke ut.

Eplekreft kan for øvrig også angripe pæretrær. Du kan ofte unngå problemer med soppen hvis du velger sorter som f.eks. aroma og belle de boskoop, som er sunne og robuste overfor eplekreft.

Men har skaden skjedd, og har du skåret såret rent, så sørg for å rydde grundig opp etter deg, og fjern det syke materialet fra hagen.