Her kan man oppleve at treet simpelthen kvitter seg med frukten, som så blir liggende umoden på gresset eller jorda under trærne. Den selvregulerende adferden er imidlertid ikke alltid nok. Og da må man selv i gang med å tynne ut i frukten.

For epletrærs vedkommende skal det helst være en avstand på cirka en håndsbredde mellom frukten. Sitter den tettere enn det, risikerer grenen å knekke på grunn av tyngden. Det er heller ikke plass til at frukten kan utvikle seg ordentlig.

For mye frukt det ene året svekker dessuten treets evne til å danne blomsterknopper neste år, og treet risikerer å komme i en vanskelig ubalanse, hvor det bare gir frukt annethvert år.